Velssin asfalttiaseman terveysvaikutusten arviointi

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluissa on vireillä Peablndustri Oy:n Velssin asfalttiaseman ympäristölupahakemus. Lähialueen asukkaat ovat epäilleet, että toiminta voi vaikuttaa asukkaiden terveyteen. Tämän vuoksi pyydettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta arvioimaan, aiheuttavatko Velssin asfalttiaseman päästöt terveyshaittaa.

Lausuntoa varten THL:lle toimitettiin mm. asfalttiaseman ympäristölupahakemus, muistutukset hakemuksesta ja hakijan vastine muistutuksiin sekä toiminnan valvonnassa kertynyttä aineistoa. Lausunto perustuu tähän aineistoon ja tutkimuksiin asfalttiasemien ja bitumin terveysvaikutuksista.

THL:n lausunnossa todetaan, että asfalttiaseman päästöjä ovat mm. bitumihuurut, hajurikkiyhdisteet, haihtuvat orgaaniset hiiliyhdisteet (VOC) sekä partikkeleihin sitoutuneet ja kaasumaiset polyaromaattiset hiiliyhdisteet (PAH). Suurin osa haisevista päästöistä tulee asfalttiaseman savupiipusta kierrätysasfalttia valmistettaessa, kun vanhan asfaltin sisältämä bitumi kuumentuu ja höyrystyy.

Lausunnon mukaan asukkaat voivat altistua asfalttiaseman päästöille hengitysteiden kautta. Asuinkiinteistöjen lähellä haitallisten aineiden pitoisuudet ovat laimenemisen vuoksi todennäköisesti huomattavasti pienempiä kuin savukaasusta mitatut pitoisuudet. Asfalttiaseman työntekijöillä ei ole havaittu suoria terveyshaittoja. THL arvioi, että ilman kautta tapahtuva PAH-altistuminen ei todennäköisesti aiheuta asukkaille suoraa terveyshaittaa, esimerkiksi keuhkosyöpää. Silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet ovat kuitenkin hetkittäin mahdollisia.

THL arvioi myös, että kierrätysasfaltin valmistuksen aikana asukkaille voi aiheuta viihtyisyyshaittaa ja pitkittyessään tästä voi seurata välillistä terveyshaittaa, kuten stressiä ja unihäiriöitä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon voi tutustua ja siihen voi ottaa kantaa, kun Velssin asfalttiaseman ympäristölupahakemuksen käsittelyssä kertyneet asiakirjat pannaan kaupungin verkkosivuille uudelleen nähtäville muistutuksia ja mielipiteitä varten.

Lisätietoja