Vierailuohje ikäihmisten hoivakotien asukkaiden tapaamiseen 7.9.2020 alkaen

Hämeenlinnan kaupungin hoivakodeissa vierailut toteutetaan mahdollisimman turvallisesti. Tapaamisten järjestäminen on tärkeää sekä asukkaille että vierailijoille.

Asukkaan ja hänen vierailijoidensa tulee olla terveitä, heillä ei saa olla hengitystie- tai vatsainfektioiden oireita eivätkä he saa olla omaehtoisessa tai asetetussa karanteenissa. Vierailla ei voi myöskään, jos on itse sairastanut korona ja oireiden päättymisestä on kulunut alle 4 viikkoa.

Ulkomailta paluun jälkeen ensimmäisen 14 vuorokauden kuluessa paluusta vierailut eivät ole sallittuja. Kanta-Hämeen ulkopuolelta tulevien vierailijoiden toivotaan arvioivan vierailumahdollisuutensa ja tartuntariskit oman kotipaikkakuntansa epidemiatilanteen perusteella sekä sopivan vierailun toteuttamistavasta tapauskohtaisesti hoivakodin henkilöstön kanssa.

Vierailusta tulee aina sopia etukäteen yksikön henkilöstön kanssa. Henkilöstö opastaa turvallisen vierailun toteuttamisessa, käsihygieniassa ja suojainten käytössä sekä ennen vierailua, että vierailun aikana. Henkilöstön antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Hoitaja on läsnä tapaamisessa, mikäli se arvioidaan tarpeelliseksi.

Kirje hoivakotien asukkaille ja omaisille (pdf)

Vierailut hoivakotien sisätiloissa

Vierailut toteutetaan asukkaan omassa asunnossa/huoneessa. Vierailijoita voi olla kerrallaan 1-2 henkilöä. Vierailun kestosta sovitaan henkilöstön kanssa, vierailun maksimikesto noin 30 minuuttia. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asukkaiden kohdalla vierailujen kestosta sovitaan erikseen.

  • Vierailijat desinfioivat kätensä huolellisesti ennen tapaamiseen tuloa
  • Vierailija ohjataan suoraan asukkaan asuntoon/huoneeseen tai muuhun sovittuun tilaan eivätkä vierailijat liiku yleisissä tiloissa muuten
  • Vierailija käyttää itse mukanaan tuomaa kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai puhdasta kankaista kasvomaskia suun ja nenän edessä. Vierailun ajan noudatetaan turvaetäisyyttä
  • Henkilöstö ohjeistaa vierailijan soittamaan tarvittaessa apua tai lisäohjeita puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Jos asukas, jota tullaan tapaamaan, asuu kahden tai useamman hengen huoneessa, tapaamien järjestetään yksikön muussa sovitussa tilassa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, vierailu voi kestää korkeintaan 15 minuuttia ja tällöin vierailijoita voi olla vain 1 kerrallaan.

Mikäli tapaaminen toteutetaan ulkona, noudatetaan seuraavia ohjeita

Vierailija huolehtii käsihygieniasta ja käyttää käsidesiä ennen tapaamista. Vierailija käyttää itse mukanaan tuomaa kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai puhdasta kankaista kasvomaskia suun ja nenän edessä.

Vierailija noudattaa 1-2 metrin turvaetäisyyttä muihin asukkaisiin ja henkilöstöön. Vierailija välttää lähikontaktia läheiseensä, mutta voi kuitenkin työntää asukkaan pyörätuolia tai kävellä hänen kanssaan.

Sisätiloihin palatessa hoitaja huolehtii asiakkaan käsien desinfioinnista.