Viikolla 39 aloitetaan infran perusparannus- ja rakennustyöt Iittalassa ja Kirstulassa

Iittalassa tehdään perusparannustöitä Lennin alueella

Iittalassa Lennin alueella parannetaan Konstankaarteen katurakennetta uusimalla kadun kantavakerros ja asfalttipäällyste. Lisäksi katurakennetta parannetaan asentamalla kantavan kerroksen lujitteeksi teräsverkko.
Myös Lennintien asfalttipäällyste uusitaan noin 400 metrin matkalla Iittalantiestä etelään. Samalla alueen hulevesijärjestelmää parannetaan Lennintiellä, Konstankaarteella ja Anderssonintiellä avaamalla avo-ojia ja asentamalla ojien välisiä rumpuputkia.

Lennin alueen saneerauksen rakennuttajana on Hämeenlinnan kaupunki ja urakoitsijana Hyvinkään Tieluiska Oy.

Kirstulan alueelle rakennetaan hulevesiallas

Hulevesiallas rakennetaan Pikku-Parolantiehen rajoittuvalle alueelle. Allas rakennetaan viivyttämään Rautamonojaan purkautuvia hulevesiä. Rakennustyö ei aiheuta merkittävää haittaa Kirstulan alueen liikenteelle.
Hulevesialtaan rakennuttaa Hämeenlinnan kaupunki ja urakoitsijaksi on valittu Somersora Oy.

Taipaleentien jatkeen rakentaminen alkoi elokuun lopussa

Taipaleentien jatke rakennetaan Karanojantiestä etelään paaluvälillä 1865 – 2290. Kadunrakentamisen lisäksi rakennetaan alueelle vesihuolto ja katuvalaistus.

Hämeenlinnan kaupunki rakennuttaa kadun yhteistyössä HS-veden kanssa ja urakoitsijana työssä on Maarakennus M. Laivola Oy.

Lisätietoja kaikista hankkeista Hämeenlinnan kaupungilta antaa vt. rakennuttajapäällikkö Jere Takala p. 040 8696 266.