Viranomaispalvelut on tiedottanut kaikkia Hangasmäen kiinteistöjä, joiden kaivovesi tulee keittää

Ensimmäinen kaivovesinäytetulos valmistui perjantaina 21.8. iltapäivällä. Yhden tuloksen perusteella arvioita pohjavesivaikutuksesta ei pystytä muodostamaan, mutta tuloksen perusteella jätevesivuodon vaikutus pohjaveteen on mahdollinen.

Viranomaispalvelut on arvoinut vuodon terveysvaikutuksia jätevesivuodon vaikutusalueella Hangasmäessä. Viranomaispalvelut on ollut yhteydessä kaikkiin oman kaivon varassa oleviin kiinteistöihin, joiden kaivoveden laatuun jätevesivuoto voi mahdollisesti vaikuttaa. Näiden kiinteistöjen omistajia on kehotettu keittämään juomavesi. Kaivovettä voi käyttää pesuvetenä.

Vesinäytteiden ottoa jatketaan edelleen

Kaivovesinäytteenottoa jatketaan huomenna tiistaina 25.8.2020. Tänään maanantaina 24.8. otetaan lisää pintavesinäytteitä Hämeen ELY-keskuksen näytteenottosuunnitelman mukaisesti.

Jätevesipäästön merkittävimmät haitat liittyvät mahdollisiin suolistoperäisiin taudinaiheuttajiin. Taudinaiheuttajat tuhoutuvat ympäristössä ajan myötä.

HS-Veden verkostossa havaittiin 17.8. paineviemärin vuoto Tuuloksentien vieressä Hangasmäessä. HS-Vesi sai paineputkirikon korjattua nopeasti. Jätevesivuodon vaikutusten arvioimiseksi vesinäytteitä on otettu sekä pinta- että pohjavedestä. Ensimmäisten pintavesitulosten mukaan jätevesien vaikutukset olivat alapuolisella ojapisteellä. Eteläistenjärven molemmissa näytteissä veden mikrobiologinen laatu alitti uimavedelle asetetut toimenpiderajat.

Jäteveden vaikutusta arvioidaan tarkemmin, kun kaikki vesinäytteiden tulokset valmistuvat.

Lisätiedot:
Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 5236772 tai paivi.linden@hameenlinna.fi