Voutilakeskuksen altistuneissa ei jatkotartuntoja

Hämeenlinnan kaupungin ikäihmisten palveluissa viikolla 40 tapahtuneiden altistumisten osalta ei ole todettu jatkotartuntoja. Yhden henkilöstöön kuuluneen sairastumisesta Covid-19 -tautiin ei seurannut asiakkaiden tai muiden työntekijöiden sairastumista.

Voutilakeskuksen pienkotien Auralan ja Vakkalan asiakkaat on testattu kahdesti viikkojen 41 ja 42 aikana samoin kuin altistuneet työntekijät. Kaikkien testitulokset ovat olleet negatiivisia.

Voutilakeskuksen kaikissa pienkodeissa on palattu normaaliin toimintaan ja altistustilanteeseen liittyneet rajoitukset on poistettu 17.10.2020. Vierailuja ja kotilomia voi toteuttaa voimassa olevien ohjeistusten mukaisesti.

Voutilakeskuksen päivätoiminta on aloittanut ryhmätoiminnat uudellaan maanantaina 19.10.2020.

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki, ikäihmisten palvelujen johtaja Satu Ala-Kokko, satu.ala-kokko@hameenlinna.fi, p. 03 621 2554