VT10 risteysalueen parantaminen Etu-Hätiläntien kohdalla

Hämeenlinnan itäpuolelle Mäskälän alueelle on rakentunut uusia asuinalueita (Harvoila, Siiri 1 ja 2), joiden takia liikenteen toimivuutta ja ajoneuvoliikenteen liittymistä vt10:lle on tarve parantaa.

VT 10 risteysalue Etu-Hätiläntien ja Iso-Harvoilantien kohdalla parannetaan liikennevalo-ohjatuksi risteykseksi. Liikenteenohjausta parannetaan myös kanavoinnein, eli kaistamuutoksin ja liikenteenohjauskorokkein, jonka takia tiealuetta joudutaan levittämään risteyksen kohdalla. Töistä johtuen alueella tehdään myös kaapeli- ja valaisinpylväiden siirtoja. Muutostyö koskee yhteensä noin 500m matkaa vt10-tiellä, 57 m Etu-Hätiläntiellä ja 28 m Iso-Harvoilantiellä.

Keväällä järjestetyssä urakkakilpailutuksessa työn voitti Oteran Oy.

Työn yhteydessä rakennetaan 175 metriä pitkä ja 4 metriä korkea meluvalli Ruununmyllyn koulun ja tiealueen väliselle alueelle. Meluvalli valmistuu pintarakenteiden osalta Oteranin urakan jälkeen mahdollisesti vuoden 2021 puolella.

suunnittelukuva VT10 risteysalueen parantamisesta
Suunnitelmakuva VT 10 risteysalueen parantaminen Etu-Hätiläntien kohdalla

Parannettavien tie- ja katualueiden hoito- ja kunnossapitovastuut säilyvät ennallaan

Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt työstä toteuttamissopimuksen Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Tiealueelle toteutettavat rakenteet jäävät korvauksetta Uudenmaan ELYn omistukseen lukuun ottamatta Etu-Hätiläntien katuosuudelle sijoittuvia rakenteita. Valtatien 10 ja siihen kuuluvien kevyen liikenteen väylien osalta hoitovastuut säilyvät nykyisellään ja Uudenmaan ELY vastaa niistä.

Etu-Hätiläntien katuliittymän ja katuosuuden sekä Iso-Harvoilantien osalta hoitovastuut säilyvät nykyisellään ja Hämeenlinnan kaupunki vastaa niistä. Uusittujen liittymäsaarekkeiden hoito- ja kunnossapitovastuut säilyvät nykyisellään.

Hankkeen valmistuttua liittymään toteutetut liikennevalot laitteineen jäävät Hämeenlinnan kaupungin omistukseen ja kunnossapitoon.

Työt aloitetaan 17.8.2020 ja niiden arvioitu kesto on noin 3 kk.

Hämeenlinnan kaupungilta työn rakennuttamisesta vastaa 31.8. asti rakennuttajapäällikkö Eija-Liisa Dahlberg p. 050 5141 857 ja 1.9. alkaen vt. rakennuttajapäällikkö Jere Takala p. 040 869 6266.