Vuorentaan koululle rakennetaan uudet saattoliikennejärjestelyt sekä pysäköintialue

Vuorentaan koululle rakennetaan uudet saattoliikennejärjestelyt ja koulun henkilökunnalle pysäköintialue Marssitien viereen nykyisen koulun liittymän yhteyteen. Lisäksi Marssitien varressa sijaitsevalta puistoalueelta puretaan vanhat leikkivälineet pois.

Työt aloitetaan viikolla 34 ja työt valmistuvat lokakuun aikana.

Työmaa aidataan niin, että se rajaa pois käytöstä pätkän Marssitien ja Vuorentaan koulun välistä kevyen liikenteen väylää. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennetaan väliaikainen reitti työmaan ohi koulun kentän kautta. Väliaikainen reitti merkitään maastoon tarvittavin opastein. Rakentaminen tehdään vaiheittain siten, että liikenne koululle ja kevyt liikenne Marssitien suuntaisesti säilyy koko työmaan ajan.

Työvaiheiden aikaisista muutoksista tiedotetaan koulua ja koulun kautta oppilaita tarvittavassa laajuudessa.

Lisätiedot: