Yksilöityjä osaamisen kehittämisen ratkaisuja

Ammattiopisto Tavastia ja Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan ja Janakkalan kunnat ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevat yhteistoiminta- ja kumppanuussopimukset, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yksilöityjä osaamisen kehittämisen ratkaisuja ja koulutuspolkuja.

Kumppanuudella tavoitellaan Hämeenlinnan seudun työllisyyttä ja osallisuutta edistävien palveluiden parantamista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Rakennamme yhdessä toimivat asiakasprosessit ja niiden järjestelmällisen seurannan, jotka tuottavat asiakkaille sujuvan ja mahdollisimman nopean siirtymisen työhön ja koulutukseen. Koulutuksellisia tavoitteita ovat tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen ja erityisesti panostetaan oppisopimukseen.

Yhteistyömuodot ja vastuut

Tavoitteelliset asiakasprosessit määritellään osallistujien tarpeiden mukaan. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen koulutusaika on lyhyempi kuin esimerkiksi ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen. Sopimuksen piiriin kuuluvat myös kuntien tarjoamat koulutussopimuspaikat keskeyttämisuhan alaisille opiskelijoille.

Tutkintokoulutus tai työelämässä tarvittavan osaamisen koulutus

Tutkinnon osan suorittamiseen valitaan vuosittain 5-40 opiskelijaa kunnasta riippuen. Samoin yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen koulutukseen.

Koulutusaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti ollen 3-12 kk. Työllisyystiimi, yksilövalmentaja tai palvelun tuottaja valitsevat opiskelijat, jotka hakevat ammattiopistoon suorittamaan tutkinnon osaa. Ammattiopisto Tavastia valitsee opiskelijat ja tekee heille HOKSin, joka määrittelee opiskeluajan ja tarvittavat toimenpiteet. Opiskelija suorittaa tutkinnon osan eli osoittaa osaamisensa näytöissä.

Kunnan työllisyystiimi, yksilövalmentaja, palvelun tuottaja tai oppisopimuksen työpaikkaohjaaja toimii opiskelijan tukena koulutuksen ajan.

Koulutussopimuspaikat opintojen keskeyttämisuhan alaisille

Kunnilla on monta toimijaa opintojensa keskeyttämisuhan alaisille henkilöille. Nyt tehdyissä sopimuksissa määritellään Ammattiopisto Tavastian koulutuksellinen yhteistyö Stage valmennuksen, Työvalmennussäätiö Luotsin, Hämeen Mokia ry:n, Hämeen Setlementti ry:n, Hämeenlinnan Seudun 4H ry:n ja Hattulan kunnan nuorten työpajan sekä Janakkalan kunnan työpajojen kanssa.

Koulutuksen sisältö räätälöidään opintojen keskeyttämisuhan olla olevan opiskelijan tavoitteiden näkökulmasta opiskelijan, ammattiopiston ja palvelun tuottajan yhteistyönä huomioiden kunkin toimijan omat roolit. Tavoitteena on myös, että osa ryhmästä valmennusjakson jälkeen hakee tutkintokoulutukseen oppisopimukseen tai siirtyy työhön.

Seuranta

Seurantaneuvotteluja pidetään vähintään kahdesti vuodessa. Yhteistoiminta ja kumppanuus perustuvat yhteistyöhön, haluun kehittää yhdessä. Haluun saada nuorille ja aikuisille osaamista, ammatillista koulutusta ja mahdollisuutta työllistyä ja hallita omaa elämäänsä.

Kuntien lausunnot

Hämeenlinna

On hienoa, että yhteistyö Ammattiopisto Tavastian kanssa tiivistyy. Yhteistyöllä mahdollistetaan nuorten opintourien tukeminen silloin kun nuori tarvitsee yksilöllisiä ratkaisuja. Yhteistyö avaa myös uusia tapoja tarttua opintoihin, josta hyvänä esimerkkinä on Stage-valmennus. Lopullisena tavoitteena on, että jokainen nuori saa toisen asteen tutkinnon.
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko

Hämeenlinnan kaupunki haluaa olla hyvä työllisyyskaupunki. Meillä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle ja ammattitaidon päivittämiselle. Tämä kumppanuus mahdollistaa entistä joustavammat ratkaisut hankkia osaamista. Erityisen hienoa tässä on, että kaupungin työllisyystiimin tarjoama valmennus voidaan hyväksyä osaksi toisen asteen opintoja. Tämä on konkreettinen teko, mitä hyvällä yhdessä tekemisellä voidaan saada aikaan. Strategiajohtaja Markku Rimpelä

Janakkala

Kunnan työpajoilla ja etsivällä nuorisotyöllä on vahva tahto tehdä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tiedostamme, että nuoren kannalta on ensiarvoisen tärkeää löytää yhdessä polkuja eteenpäin elämässä.

Yhtenä merkittävimmistä asioista nuoren elämässä on se, että hän pääsee oppilaitokseen suorittamaan tutkintoa tai sen osia monien eri väylien kautta. Monesti jo se, että nuori saa suoritettua tietyn rästiin jääneen osion opinnoista, auttaa häntä löytämään kadotetun motivaation. Opintojen etenemisen huomaaminen voi mahdollistaa paluun oppilaitokseen suorittamaan tutkintoa työpajajakson jälkeen. Tutun ohjaajan kanssa pajalla myös harjaannutaan työelämässä ja opiskeluissa tarvittavissa taidoissa, mikä madaltaa osaltaan kynnystä siirtyä oppilaitoksen kirjoille tai työelämään.
Nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine

Hattula

Kommenttina Hattulan osalta voidaan sanoa, että olemme lähteneet mukaan mielellämme yhteistyöhön Ammattiopisto Tavastian kanssa mahdollistamaan opiskelua yhtenä osana mm. kunnan työllisyydenhoitoa ja näin parannetaan asiakkaiden mahdollisuutta valita toimenpiteitä, mihin voivat sitoutua opintojen ja sitä kautta työllistymisen edistämiseksi.  
Perusturvajohtaja Anitta Leinonen

Lisätietoja
rehtori Heini Kujala, Ammattiopisto Tavastia, p. 0400 731299, heini.kujala@kktavastia.fi