Yläkoululaisten kotiintuloaikakyselyn tulokset

Hämeenlinnan yläkoululaisten huoltajilta kysyttiin 7.-9.- luokkalaisten lasten kotiintuloajoista. Kysely oli avoinna Wilma-oppilastietojärjestelmässä 26.9.-10.10.2019 ja vastaaminen tapahtui anonyymisti. Vastauksia saatiin yhteensä 311 kpl. Kyselyn ideoi ja toteutti Anssi Ahonen.

Kyselyllä haluttiin selvittää vanhempien ajatuksia kotiintuloajoista ja tarjota heille vertailutietoa muiden huoltajien ajatuksista. Täältä näet kyselyn tulokset.

Opetuksen järjestäjä ei ota kantaa tai anna suositusta lasten ja nuorten kotiintuloaikaan tai sen sääntelyyn. Kyselyn tuloksista on hyvä keskustella myös lasten kanssa.