Ympäristökatselmuksia kaupungin alueella

Kaupunkirakennelautakunta suorittaa Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen 51 §:n mukaisia ympäristökatselmuksia kaupungin alueella 20.4.2023. Mukana katselmuskierroksella on myös ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranhaltijoita.

Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen 51§ mukaan kaupunkirakennelautakunnan tehtävänä on valvoa rakennettua ympäristöä ja julkista ulkotilaa suorittamalla tarkastuksia ja katselmuksia. Nyt järjestettävä katselmuskierros on osa tehtävänmukaista valvontaa.

Rakennusten ja pihamaiden kuntoa valvotaan yleisen edun näkökulmasta

Rakennetun ympäristön valvonta on rakennusten kunnon ja ulkonäön sekä pihamaiden siisteyden valvontaa. Lisäksi mm. luvaton rakentaminen kuuluu valvonnan piiriin.

Rakennetun ympäristön valvonnan tavoitteena on, että rakennukset ja pihamaat saadaan siisteiksi eikä tavaroita säilytetä niin, että ne aiheuttaisivat vaaraa ympäristölle tai rumentaisivat sitä. Maankäyttö- ja rakennuslain (166 ja 167 §) mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristölle haittaa.

Rakennus ympäristöineen on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa.

Lisätietoa rakennetun ympäristön valvonnasta.