Ympäristöterveydenhuollon ilmoitusmaksuihin muutoksia

Terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisten toimijan vaihtumista koskevien ilmoitusten käsittely muuttuu maksulliseksi 1.7.2020 lukien. Maksut määräytyvät ilmoituskäsittelyyn kuluvan ajan mukaan ja perustuvat ympäristöterveydenhuollon taksaan.

Muutos ilmoitusmaksuihin johtuu ympäristöterveydenhuollon keskusvirastojen, Ruokaviraston ja Valviran, uusista linjauksista ilmoituskäsittelyjen maksullisuuteen. Keskusvirastot katsovat, että koska toimijan vaihtumisesta tehdyn ilmoituksen käsittelystä aiheutuu yhtä paljon työtä kuin uudesta toiminnasta tehdyn ilmoituksen käsittelystä, on perusteltua, että maksu peritään molemmissa tapauksissa. Uusi linjaus nähtiin tarpeelliseksi myös siksi, että Ilmoituskäsittelyjen hinnoittelukäytännöt ovat vaihdelleet eri valvontayksiköiden välillä.

Toimijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta peritään maksu silloin, kun yrityksen oikeushenkilö vaihtuu (Y-tunnus vaihtuu). Sen sijaan yrityskauppojen yhteydessä, kun oikeushenkilö pysyy ennallaan, ei käsittelystä aiheudu vastaavaa työmäärää eikä maksua peritä.

Terveydensuojelulaki ja elintarvikelaki velvoittavat toimijaa viivytyksettä ilmoittamaan toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Jatkossakin ilmoitukset toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta pysyvät maksuttomina.

Lisätiedot:
Juha Lahti, ympäristöjohtaja, p. 050 3662237