Finér Sara

Ohjaaja,36660, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA/Ikäihmisten palvelut/Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoiva/Uppsalankaaren tehost.palv.asu