Harvio Jari

Digikehittämispäällikkö,82475, SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA/Opetus, nuoriso ja lastenkulttuuri/OPETUSPALVELUT/Opetuksen hallinto

Wetterhoffinkatu 2, 4. krs, 13100 Hämeenlinna