Harvio Jari

Digikehittämispäällikkö,82475, SIVISTYS- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA/Opetus, nuoriso ja lastenkulttuuri/OPETUSPALVELUT/Opetuksen hallinto

Innopark, Vankanlähde 7,13100,Hämeenlinna