Tykkä Leena

Sairaanhoitaja,46490, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA/Ikäihmisten palvelut/Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoiva/Sauvolan tehostettu palveluasuminen