8.-luokkalaisten V-päivissä toivottiin lisää matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia

Vaikuta älä valita eli V-päiviä on vietetty parin viimeisen viikon aikana Hämeenlinnan yläkouluilla. V-päivä on Hämeenlinnassa kehitetty osallistuvan budjetoinnin toimintamalli 8.-luokkalaisille, jonka aikana oppilaat tutustuvat erilaisiin vaikuttamiskanaviin, pohtivat vaikuttamismahdollisuuksiaan ja tekevät aloitteita, jotka esitellään kaupungin päättäjille ja viranhaltijoille.

Tämän syksyn V-päivissä erityisesti nousi esiin toiveet matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien lisäämisestä ja parantamisesta. Lähes kaikilta kouluilta tuli aloite, jossa toivottiin ulkokuntosalia. Ulkokuntosalia toivottiin mm. Jukolaan, Ojoisille, Verkatehtaan alueelle sekä Iittalaan. Myös Pullerin alueen kehittäminen nousi esiin. Näiden lisäksi nuoret toivoivat myös ilmaislippuja urheilu- ja liikuntapalveluihin sekä avustusta harrastusvarusteiden hankintaan.

Aiempien vuosien tapaan nuorilta nousi toiveita myös liittyen yhteisiin retkiin ja tapahtumiin. Tällaisia olivat mm. erilaiset koulujen väliset kisat, kuten kokkikisa sekä Amazing Race Hämeenlinna.

Nuoria huoletti myös nuorten haasteet mielenterveyden kanssa. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan ehdotettiin tapahtumasarjaa, jossa keskustellaan nuorten viihtyvyydestä ja mielenterveydestä. Keskustelujen yhtenä tarkoituksena olisi selvittää syitä nuorten pahoinvoinnille.

Kaikki V-päivien aloitteet tulevat näkyviin kaupungin verkkosivuilla olevalla Nuorten aloitteet –sivulle, jonne niihin kerätään myös kirjalliset vastaukset.

Huippukokouksessa päätetään 30 000 euron käytöstä

V-päivien jälkeen koulut valitsevat kukin yhden aloitteen, joka viedään Nuorten Huippukokoukseen. Huippualoitteiden toteuttamiseen on varattu 30 000 euroa, jonka jaosta nuoret itse päättävät. Määrärahalla on vuosien saatossa nuorten toiveiden mukaisesti muun muassa kunnostettu liikuntapaikkoja, hankittu liikuntavälineistöä, pystytetty kiinteitä katutaideseiniä ja järjestetty erilaisia tapahtumia. Vuonna 2023 määrärahalla on järjestetty erilaisia retkiä 9. luokkalaisille.

Aiempien vuosien huippukokouksen päätökset ovat nähtävillä V-päivien verkkosivuilla.

Aikataulumuutos jättää enemmän aikaa aloitteiden eteenpäin viemiselle

Aiemmin V-päiviä on vietetty helmikuussa. Niiden siirtäminen marraskuulle jättää enemmän aikaa huippualoitteiden toteuttamiselle, kun huippukokous voidaan pitää jo tammikuussa. Myös muita aloitteita voidaan viedä paremmin vuoden mittaan eteenpäin, kun ne ovat jo syksyllä toimialoilla tiedossa. Näin niitä voidaan huomioida paremmin jo nyt seuraavaa vuotta suunniteltaessa.

V-päiviä on vietetty vuodesta 2004 lähtien ja ne ovat osa Hämeenlinnan lapsiystävällinen kunta -toimintaa. Hämeenlinnan ensimmäisestä lapsiystävällinen kunta tunnustuksesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 10 vuotta.

Lisätietoja