Ahveniston moottoriradan meluraportti on valmistunut

Hämeenlinnan kaupunki jatkoi kesäkaudella 2022 jatkuvatoimisia melumittauksia Ahveniston moottoriradan ympäristössä. Mitattu äänidata on nyt analysoitu ja tuloksista on koostettu raportti. Melumittausten tekeminen liittyy Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2015 tekemään päätökseen, jossa edellytettiin melumittauksia radan ympäristössä ja niihin perustuvaa selvitystä toiminnan aikaisen melun leviämisestä sekä esitystä mahdollisista toimenpiteistä meluhäiriön vähentämiseksi.

Melumittausraportissa on esitetty mittausten toteutustapa, tulosten analysoinnin menetelmät, mittaustulokset sekä arvioitu melun leviämistä radan ympäristössä. Tehtyjen mallinnusten perusteella mahdollisten meluntorjuntatoimenpiteiden ja -rakenteiden vaikutus melunhäiriön vähentämiseksi olisi kokonaisuus huomioiden ottaen vähäinen. Moottoriradan melunhallintaa onkin toteutettu ensisijaisesti ajopäivien lukumäärää ja ajoaikoja rajoittamalla.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tulee täydentämään radan ympäristöluvan melumääräyksiä meluraportin perusteella Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti. Toistaiseksi johtopäätöksiä mittaustulosten vaikutuksesta lupamääräyksiin ei ole vielä tehty.

Tutustu laadittuun melumittausraporttiin:

Lisätiedot: