Asemanseudun pysäköinti muutoksessa

Kaupunkirakennelautakunnassa 5.5.2020 käsiteltävä, uusi rautatieaseman pysäköintisuunnitelma on tehty vastaamaan alueen nykyistä ja tulevaa pysäköintitarvetta. Asemanrantaan rakentuu parhaillaan uusi asuinalue palveluineen, jonka lisäksi on varmistettava alueen liityntäpysäköintipaikkojen riittävyys.

Uusi pysäköinti- ja palvelulaitos valmistuu syksyllä 2020

Pysäköinti- ja palvelulaitoksessa asukas-, vieras-, asiointi- ja liityntäpysäköinti on turvallista ja laadukasta. Pysäköintilaitoksessa on 599 autopaikkaa katetussa ja vartioidussa ympäristössä. Jokaisella pysäköintipaikalla on mahdollisuus auton moottorin lämmitykseen tai sähköauton hitaaseen lataukseen. Sähköautojen nopea lataus löytyy kuudelta paikalta. Pysäköinti- ja palvelulaitoksessa on lisäksi autopesula ja rengassäilytys.

Pysäköinti- ja palvelulaitoksessa on tilaa 112 polkupyörän säilytykseen turvallisesti sisätiloissa. Myös polkupyöräilyvarusteiden ja sähköpyörän akkujen säilytykseen ja lataukseen löytyy lukittavat lokerot. Liityntäpysäköinti polkupyörällä tulee siten kehittymään suurin askelin aseman seudulla.

Kadunvarsipysäköinti palvelee vieraspysäköintiä ja asiointipysäköintiä

Asemanseudun ja Keinusaaren maksuttomien kadunvarsipysäköintien aikarajoitus on 60 minuuttia. Lyhytaikainen pysäköinti palvelee vieraspysäköintiä ja asiointipysäköintiä. Lyhyellä aikarajoituksella taataan pysäköintipaikkojen riittävyys.

Asemanrannan uusien katujen varrella pysäköinti sallitaan 30 minuutiksi, eikä erillistä voimassaoloaikaa ole määritetty. Tällä varmistetaan ahtaan katualueen kunnossapidon onnistuminen, etenkin talviaikaan, kun autoja ei ole pysäköitynä kadun varteen öisin.

Uuden suunnitelman mukainen kadunvarsipysäköinti aseman alueella:

  • Hämeentiellä ja Paavo Cajanderin kadulla kadunvarsipysäköinti muutetaan 60 minuutin aikarajoitukselliseksi pysäköinniksi. Pysäköinnin aikarajoitus on voimassa arkisin 8-18 ja lauantaisin 8-16.
  • Kadunvarret, joissa pysäköinti on nykyisin kiellettyä, pysyvät edelleen kiellettyinä.
  • Uuden Asemanrannan katujen varsilla sallitaan maksuton pysäköinti 30 minuutiksi. Aikarajoitus on voimassa aina.
  • Rautatieasemarakennuksen viereen tehdään saattoliikenteelle maksutonta lyhytaikaista pysäköintiä.
  • Keinusaaressa, Viipurintien eteläpuolella kadunvarsipysäköintipaikat muutetaan samassa yhteydessä 60 minuutin aikarajoitukseen. Pääosin Keinusaaren pysäköintipaikkoja ei ole vielä toteutettu alueen keskeneräisyyden vuoksi, joten muutoksella ei ole suurta vaikutusta

Asemantaustassa, radan itäpuolella, kadunvarsipysäköintiä rajoitetaan neljään tuntiin ja ahtailla kaduilla pysäköinti kielletään kokonaan. Neljän tunnin aikarajoituksella estetään häiritsevä liityntäpysäköinti katujen varsilla, mutta mahdollistetaan asukas- ja vieraspysäköinti.

Pysäköintitunnus asukkaiden ja yritysten käyttöön

Asemanseudun asukkaiden ja alueen yrityksien pysäköintitarvetta palvellaan, pysäköinti- ja palvelulaitoksen lisäksi, pysäköintitunnuksella. Pysäköintitunnuksen lunastaminen oikeuttaa pysäköimään ennalta määritetyllä alueella aikarajoituksista välittämättä. Pysäköintitunnuksella voi pysäköidä Hämeentiellä ja Paavo Cajanderin kadulla sekä Kiistalantien muuten maksullisella pysäköintialueella.

Pysäköintitunnus on jo käytössä kaupungin ruutukaavakeskustassa. Asemanseudulla pysäköintiin oikeuttava pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään keskustan alueella, eikä keskustan tunnus Asemanseudulla.

Liityntäpysäköinnin järjestäminen rautatieaseman alueella

Liityntäpysäköinti ohjataan pääosin uuteen pysäköinti- ja palvelulaitokseen sen valmistuttua syksyllä 2020.

Pysäköintilaitoksen lisäksi pitkäaikaiseen pysäköintiin varattuja liityntäpysäköintialueita on:

  • radan länsipuolella Varikonniementien varressa,
  • Asemanaukiolla,
  • Kiistalantiellä ja Pikkujärventiellä,
  • VR:ltä vuokratuilla liityntäpysäköintialueilla Viipurintien eteläpuolella ja
  • Radan itäpuolella, Tuomelankadun ja Rautatienkadun liittymässä sijaitsevalla pysäköintialueella

Pysäköintityöryhmä esittää, että liityntäpysäköinti pysäköintilaitoksessa ja edellä mainituilla liityntäpysäköintiin varatuilla pysäköintialueilla on maksullista.

Pysäköinnin maksullisuudella varmistetaan liityntäpysäköintipaikkojen riittävyys, sekä pysäköinti- ja palvelulaitoksen palveluiden säilyminen ensiluokkaisina. Lisäksi sillä katetaan katujen kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia sekä ostetaan palveluita erillisen sopimuksen mukaisesti Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:ltä. Hämeenlinnan kaupunki selvittää yhteistyötahojen kanssa mahdollisuutta yhdistää pysäköintimaksu ja junalippu yhdeksi tuotteeksi.

Pysäköinnin hinnoittelusta ei ole vielä päätetty, mutta se noudattanee samaa hintatasoa Hämeenlinnan muiden pysäköintilaitosten ja maksullisten pitkäaikaispysäköintiin varattujen pysäköintialueiden kanssa.

Lisätiedot: kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri, puh. 03 621 2656, tarja.majuri@hameenlinna.fi

Asemanseudun pysäköinti kartalla
Asemanseudun pysäköinti kartalla