Elintarvikelain mukainen valvonnan perusmaksu voimaan vuoden 2022 alusta

Vuoden 2022 alusta lukien kunta tulee perimään suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvilta elintarvikevalvonnan kohteilta valvonnan perusmaksun, joka on 150 €. Valvonnan perusmaksusta säädetään uudessa elintarvikelaissa 297/2021 (§ 72), joka tuli voimaan 21.4.2021. Perusmaksu koskee joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia hyväksyttyjä ja rekisteröityjä elintarvikevalvonnan valvontakohteita. Hämeenlinnan ja Hattulan alueella perusmaksun piiriin kuuluu yhteensä yli 500 valvontakohdetta, joista noin 90 % sijaitsee Hämeenlinnassa ja loput Hattulassa. Perusmaksu koskee myös kontaktimateriaalitoimijoita, mutta alkutuotantopaikat on rajattu perusmaksun ulkopuolelle.

Perusmaksu peritään jatkossa kaikilta 1.1. valvonnassa olevilta kohteilta

Valvonnan perusmaksu peritään vuosittain 1.1. valvonnassa olevilta kohteilta, ja se on kaikille valvontakohteille samansuuruinen riippumatta valvontatarpeesta. Kyseisen vuoden perusmaksua ei peritä kesken vuotta aloittavilta kohteilta, eikä perusmaksua palauteta kesken vuotta lopettaville kohteille. Perusmaksun käyttöönotto ei vaikuta tarkastusmaksuihin, vaan ne peritään taksan mukaisesti perustuen käytettyyn työaikaan kuten aiemmin.

Ilmoita ajoissa toiminnan loppumisesta

Mikäli toimintaa ei ole ilmoitettu lopetetuksi vuoden loppuun mennessä, tullaan kohteelta perimään seuraavan vuoden valvonnan perusmaksu. Lopetusilmoitus suositellaan tehtäväksi sähköisessä Ilppa-järjestelmässä, mutta lopetuksesta voi ilmoittaa myös sähköpostilla viranomaispalveluihin kaupunkirakenne@hameenlinna.fi. Uuden elintarvikelain myötä myös lopetusilmoitus tulee jatkossa olemaan maksullinen. Maksun suuruus tullaan määrittämään ympäristöterveydenhuollon taksassa.

Toimijan vaihtuessa toiminnasta on tehtävä uusi rekisteröinti-ilmoitus

Toiminnan aloitusilmoitukset ja muutosilmoitukset suositellaan myös tehtäväksi Ilppa-järjestelmässä. Käsitettä “toimijan vaihtuminen” ei ole enää uudessa elintarvikelaissa, vaan toimijan vaihtuessa toiminnasta tehdään uusi rekisteröinti-ilmoitus, vaikka kohteessa olisi ollut vastaavaa toimintaa aiemmin.
Lisätietoa valvonnan perusmaksusta löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja saat omalta terveystarkastajalta. Lisää tietoa elintarvikevalvonnasta sivulla ”elintarvikevalvonta”.