Esi- ja perusopetuksen pilvityöpöytä Airo

AIRO on Hämeenlinnan kaupungin pilvityöpöytä. Airon kautta käyttäjät pääsevät helposti ohjelmiin ja sähköisiin työympäristöihin, joita varsinkin kouluissa ja päiväkodeissa käytetään. Käytössä ovat mm. Wilma, Moodle, Edustore, Google G Suite for Education ja Office365 -pilvipalvelut – ilman uudelleenkirjautumista. Käyttäjille Airo madaltaa kynnystä lähteä käyttämään sähköisiä palveluja. Pilvityöpöytä toimii kaikilla päätelaitteella, myös tableteilla ja älypuhelimilla. AIRO:a voi käyttää myös muiden verkkopalvelujen työpöytänä rehtoreiden, päiväkodinjohtajien ja hallintohenkilöstön tarpeisiin.

AIRO on avattu lähdekoodiltaan täysin avoimeksi ratkaisuksi ja sitä on kopioitu osin tai kokonaan useisiin Suomen kaupunkeihin opetus- ja hallintokäyttöön. AIRO on koettu lähdekoodiltaan teknisesti helposti monistettavaksi ja itse verkkopalvelu on kevyt ja varma käyttää. AIRO:n avoimen lähdekoodin Dream-alustan pohjalta on jatkokehitetty myös LifeLearn-niminen mobiilisovellus, jolla on yli 32 miljoonaa käyttäjää Aasiassa, digikilta.fi/tag/airo/ .

AIRO on kehitetty yhdessä ylläpitäjä Haltu Oy:n kanssa käyttäjien tarpeita kuunnellen jo useiden vuosien ajan. Palvelu, joka yhdistää pääsyn moniin muihin palveluihin, ei voi olla koskaan valmis. Tarpeet ja tekniikka kehittyvät koko ajan. Jotta ketterä kehitys olisi mahdollista, työpöytäpalveluiden rakentaminen on pilkottu erillisiin osiin. Tämä on mahdollistanut myös erittäin maltilliset kustannukset työpöytäpalvelun kehittämiseen.

Avoimen lähdekoodin ja avoimen kehittämisen kohtaamispaikkana toimii Github. Sieltä löytyy myös AIRO osoitteesta https://github.com/haltu/airo. AIRO julkaistaan lähdekoodin EUPL-lisenssillä. Tämä lisenssi siksi, että se on EU:n hyväksymä avoimen lähdekoodin lisenssi, ja kyseessä on kaupungille rakennettava palvelu. EUPL toimii vastaavasti kuin GPL eli se vaatii muutosten julkaisemisen takaisin yhteisölle. Muuten lähdekoodia saa käyttää vapaasti. AIRO:n työpöytä on toteutettu Django-/Python –ohjelmointikielellä.

Lisätietoja: Digikehittämispäällikkö Jari Harvio, jari.harvio@hameenlinna.fi