Hä­meen ui­ma­ve­sien hy­giee­ni­nen laa­tu on hyvä – suo­lis­toin­fek­tio­ris­kiä pie­nen­ne­tään eri­lai­sil­la rat­kai­suil­la

Ihmisten terveyteen vaikuttavista vesivälitteisistä infektioriskeistä ja niiden hallinnasta on saatu uutta tietoa Helsingin yliopiston Lammin biologisen aseman Hämeen alueella toteuttamassa hankkeessa.

Hankkeessa olivat mukana Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hämeen Ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus. Hanke oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Hämeen Liiton rahoittama. Hanketta rahoittivat myös HS-Vesi ja Riihimäen Vesi.

Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista Helsingin yliopiston verkkosivuilta.