Hämeenlinna saa Kansallisten kaupunkipuistojen kehittämishankkeisiin myönnettyä avustusta noin 262 000 €

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämishankkeisiin yhteensä 2,87 miljoonaa euroa. Avustukset ovat osa talouden nopeaa elpymistä tukevien toimien kokonaisuutta. Avustusta myönnettiin yhteensä 22 hankkeeseen, jotka toteutetaan vuoden 2021 aikana. Avustusta saavat kaikki kymmenen kansallisten kaupunkipuistojen verkostoon kuuluvaa kaupunkia: Forssa, Hanko, Heinola, Hämeenlinna, Kokkola, Kotka, Kuopio, Pori, Porvoo ja Turku.

Hämeenlinna sai avustusta kahteen erilliseen hankekokonaisuuteen kansallisen kaupunkipuiston alueella

Ensimmäinen hankekokonaisuus on ”Hämeenlinnan Rantareitti liikuttaa – noin 200 000 ulkoilijaa vuosittain”

Suosittu Vanajaveden rantareitti on yhtenäinen pyöräilijöille ja jalankulkijoille tehty puistoja yhdistävä lenkki, joka kiertää Vanajan rantoja pitkin alkaen keskustasta ja jatkuen Linnanpuiston, Linnankasarmien, Kaupunginpuiston ja rautatiesillan kautta Vanajaveden itärannalle Aulangon puolelle, Sairion rantaan ja Varikonniemen kautta aina Verkatehtaan rantaan.
Rantareitti kulkee kokonaisuudessaan Hämeenlinnan kansallisessa kaupunkipuistossa ja sitä kiertää noin 200 000 ulkoilijaa vuodessa. Pituutta lenkillä on noin 5,7 km ja reitti on helppokulkuinen, esteetön ja sopii myös
lapsiperheille.

Rantareitille sijoittuvan hankekokonaisuuden kunnostuskohteet ja toimenpiteet:

Linnankasarmit, Kenraalinrannan silta (länsiranta)

Kenraalinrannan silta uusitaan puisena siltana nykyiselle paikalleen.
Parhaillaan selvittelyssä on sekä yksilöllisesti suunniteltu silta että ns. valmissiltamallin soveltamismahdollisuudet.

Kalastuspuiston puurakenteet (itäranta)

Liikuntarajoitteisille soveltuva Kalastuspuisto rautatiesillan kupeeseen rakennettiin alun perin vuonna 2003. Sen puisia käytävä- ym. rakenteita on korjattu ja uusittu vuosien varrella. Seuraavana uusimisvuorossa on nuotiopaikalle johtavan esteettömän puisen käytävän rakenteiden uusiminen, tarkoituksena jatkossa lisätä rakenteeseen myös paikka led-valaistukselle.

Sairionrannan rakenteet ja maisematasanteet (itäranta)

Sairionrannan erilaiset rakenteet ovat pääosin 2000-luvun alusta. Niitä kunnostetaan ja uusitaan säännöllisesti, jotta reitti pysyy turvallisena ja hyvässä käyttökunnossa. Sairionrannassa löytyy edelleen vanhoja, puu- ja sahateollisuuteen liittyviä rantarakenteita, joiden kuntoa tutkitaan tarkemmin ja poistetaan mahdolliset turvallisuusriskit. Kohteita on tarkoitus kunnostaa kevyesti ja tuoda paremmin esille alueen puutavaran käsittelyyn liittyvää historiaa.
Maisemaulokkeiden rakenteelle ja kestävyydelle tehdään myös kunnostussuunnittelua.

Sairionrannan niityn vaurioiden korjaus

Rantareitin niittykumpare on vaurioitunut ja kulunut. Niittyalueet korjataan ja kasvitetaan uudestaan. Vieraslajeista niityille levittäytynyttä lupiinia torjutaan tehostetun kunnossapidon avulla.

Muut kalusteet, varusteet ja infotaulut

Rantareitin varrella on useita teemapolkuja (mm. Varikonniemen muinaishistoria- ja -luontopolku sekä rautatiehistoriapolku), joiden maastossa olevat opastaulut ovat lahonneet ja sen vuoksi poistettu. Opastaulujen materiaalit ovat kuitenkin edelleen käyttökelpoisia ja teemareittiopasteet palautetaan maastoon. Lisäksi reitille lisätään penkkejä ja roska-astioita ja vanhoja kunnostetaan.

Hämeenlinnan rantareitti liikuttaa – noin 200 000 kiertäjää vuosittain -hankekokonaisuuden kokonaisbudjetti on 155 107 €, josta ympäristöministeriön myöntämän avustuksen osuus on 108 500 €.

Toinen hankekokonaisuus ”Kohti kestävämpää Aulankoa – Hämeenlinnan kansallisen kaupunkipuiston helmi”

Aulanko on Hämeenlinnan suosituin luontokohde ja yksi kansallisen kaupunkipuiston helmistä. Pinta-alaltaan laaja kokonaisuus jakautuu Aulangonjärven molemmille puolille ja sinne voi saapua monesta eri suunnasta ja kohdasta. Alueella liikkuvat paitsi lähialueiden asukkaat, myös matkailijat kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Alueen kävijämäärät lisääntyvät koko ajan ja alueelle kaivataan nykyistä enemmän selkeyttä, luonnon liian kulutuksen ehkäisyä ja toisaalta useamman eri käyttäjäryhmän huomiointia. Hämeenlinnassa halutaan lisäksi yleisellä tasolla tukea yhteistoimintaa eri ikäryhmien välillä ja mahdollistaa palvelujen käytön myös esteettömiä ympäristöjä tarvitseville.

Aulangon alueelle sijoittuvan hankekokonaisuuden kohteet ja toimenpiteet:

Aulangon Luontoliikuntakeskuksen viherympäristön kehittäminen, yhteistyössä Lasten Liikunnan Tuki ry:n kanssa

Järjestetään Luontoliikuntakeskuksen edessä oleva pysäköintialue ja opastus lähtöpaikalta. Selkiytetään vanhaa opastusta ja tuodaan digitaalinen opaste pysäköintialueen läheisyyteen

Rakennetaan alueelle uusia kestävästi toteutettuja toimintoja, kuten pieni metsäinen luontoleikkipaikka / ulkokuntoilupiste ja helppokulkuinen metsäpolku Luontoliikuntakeskuksen lähimaastoon.
Uusitaan avantouimareiden koppi, puretaan vanha vaja ja siistitään ympäristö.

Lasten Liikunnan Tuki toi viime syksynä alueella ilmenneitä ongelmia esille HAMK:n rakennetun ympäristön kansainvälisen kurssin opiskelijoille, jotka laativat alueelle erilaisia suunnitelmia ongelmakohtien ratkaisemiseksi ja uudenlaisen, toimivan vihertoimintaympäristön luomiseksi. Hankkeen avulla voidaan hyödyntää näitä suunnitelmia ja niitä yhdistelemällä toteuttaa Luontoliikuntakeskukselle uudenlainen, laadukkaampia ja toimivampi viherympäristö.

Sibeliuksen Metsä

Metsään tehdään uusi polkureitti, joka muodostaa rengaslenkin jo olemassa olevan kanssa. Reitti on linjattu maastossa ja tarvitaan lähinnä kevyttä kulkukelpoisuuden parantamista, opastaminen ja uudet
aiheet maastoon tuleviin luontopolun infotauluihin.

Hankkeessa tutkitaan digitaalisen sisällön tuottamisen mahdollisuus myös uusiin opastauluihin. Sibeliuksen Metsän luontopolussa on käytetty teemaan hyvin sopivaa lisättyä AR-todellisuutta, jonka avulla saa älypuhelimella lisää tietoa Sibeliuksesta.

Vanhan reitin parannukset: ”näkyvämmäksi tekeminen”. Jatketaan hakkeen levittämistä. Reitistä valitaan kohtia, joita korostetaan esim. lyhyillä kiveyspätkillä, jotta saadaan erityisyyttä ja arvokkuutta Sibeliuksen Metsän reitille. Lisäksi lisätään edelleen reittimerkkejä ja opastusta, esim. risteyskohtiin.

Kihtersuon soutuveneiden maallevetoalueen kehittäminen

Venerannan puiset rakenteet korvataan kestävällä metallisella rakenteella, joka on myös huoltovapaa ratkaisu.

Aulangon alueelle sijoittuvan hankekokonaisuuden budjetti on 219 000 €, josta ympäristöministeriön avustuksen osuus on 153 300 €.

Ympäristöministeriön verkkosivuilta voit lukea tiedotteen Kansallisten kaupunkipuistojen kehittämishankkeisiin on myönnetty 2,8 miljoonaa euroa