Hämeenlinnaan biokaasukäyttöisiä busseja

Hämeenlinnan kaupungin linjojen 1,3 ja 11 kilpailutuksen on voittanut Vekka Group Oy (Hämeenlinnan bussiliikenne), joka tuo Hämeenlinnan joukkoliikenteeseen kuusi ympäristöystävällistä biokaasukäyttöistä linja-autoa. Uudet linja-autot aloittavat liikennöinnin kesän 2020 aikana.

Hämeenlinna vähentää liikenteen päästöjä ottamalla käyttöön kuusi biokaasulla kulkevaa linja-autoa, jotka aloittavat liikennöinnin linjoilla 1, 3 ja 11 kesällä 2020. Scania Suomen toimittamat linja-autot tukevat Hämeenlinnan tavoitetta olla resurssiviisas kaupunki, jossa muun muassa energian kulutus vähenee, liikkuminen on sujuvaa ja vähäpäästöistä sekä materiaalit kierrätetään.

Vähäpäästöistä biokaasua valmistetaan Gasumin biokaasulaitoksilla kiertotalouden periaatteita noudattaen biohajoavista jätteistä, kuten kotitalouksien biojätteistä, päivittäistavarakauppojen ruokahävikistä ja yhdyskunnan jätevesilietteistä. Biokaasun liikennekäytöllä voidaan vähentää jopa 85 prosenttia polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi biokaasun käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typenoksideja ja pienhiukkaspäästöjä.

Gasum investoi Hämeenlinnan kaasutankkauskapasiteetin kasvattamiseen

Kaasun kysyntä on Hämeenlinnan alueella kasvanut nopeaa vauhtia, ja vähäpäästöisestä ja edullisesta polttoainemuodosta ovat kiinnostuneita niin yksityisautoilijat, kunnat kuin kuljetusyrityksetkin. Vastatakseen kysyntään ja palvellakseen aluetta entistä paremmin Gasum tulee investoimaan Hämeenlinnan nykyisen kaasutankkausaseman palvelukapasiteetin kasvattamiseen muun muassa laajentamalla kaasuvarastoa kesään 2020 mennessä.

Kuljetus- ja jakeluliikenteen päästöt ovat herättäneet viime aikoina paljon keskustelua. Liikenteellä on keskeinen merkitys Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, sillä liikenne tuottaa Suomessa noin 40 prosenttia taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöistä. Kaasukäyttöisten linja-autojen avulla joukkoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä voidaan nopeuttaa huomattavasti, mikä tekee joukkoliikenteen valitsemisesta entistä ympäristöystävällisempää.