Hämeenlinnan kaupungin KETS-raportointi etenee tavoitteen mukaisesti

Hämeenlinnan kaupunki on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS), jonka tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosien 2017-2025 välillä. Vapaaehtoisuuteen perustuvat energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja kansainvälistä energiatehokkuusvelvoitetta. Hämeenlinnan kaupunki on liittynyt KETS:n mukaan loppuvuodesta 2019. Sopimuksessa on mukana myös kaupungin tytäryhtiöitä. Energiatehokkuussopimus on osa kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

Hämeenlinnan kaupunki on saavuttanut 58 % energiansäästötavoitteestaan

Vuoden 2022 raportointikauden päättyessä Hämeenlinnan kaupunki on saavuttanut 58 % kokonaistavoitteestaan. Raportoituja toimenpiteitä on tehty jo yli 100 kappaletta. Raportoidusta toimenpiteistä 25 % on käyttöteknisiä toimenpiteitä, jolloin niiden toteutus ei ole vaatinut investointeja. Investointia vaativissa toimenpiteissä merkittäviä säästöjä on saavutettu muun muassa sisä-, piha- ja katuvalaistuksen LED-muutostöistä, lämmitystapamuutoksilla sekä uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeilla. Aurinkoenergian osuus on 5 % kokonaissäästöstä. Toteutetut toimenpiteet tuovat kaupungille päästövähenemän lisäksi kustannussäästöjä sekä vähentävät kiinteistöjen korjausvelkaa. Toimenpiteiden takaisinmaksuaika voidaan todeta pysyneen järkevänä. Energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi tulee tehdä tulevina vuosina paljon työtä, mutta asetetut tavoitteet ovat saavutettavissa.

kuvaajassa esitetään prosentteina toteutunut tavoite KETS tilanteesta.

Lisätiedot: