Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöjen energiankäytöstä aiheutuneet päästöt vähentyneet

Hämeenlinnan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen vuonna 2019, jonka tavoitteena on 7,5 % energiansäästötavoite.

Kiinteistöjen energiankulutuksesta merkittävä osuus, lähes 70 %, hyödynnetään rakennusten lämmitykseen. Reilu 30 % kulutuksesta on sähköä, sisältäen käyttäjien ja rakennusteknisten järjestelmien sähkön kulutuksen. Kaupungin tavoitteena on luopua omien kiinteistöjen lämmitysöljyn kätöstä vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2022 kaupungin rakennusten lämmitysöljyn osuus oli noin 1,4 % kiinteistöjen lämpöenergian käytöstä. Edellisvuoteen verrattuna kiinteistöjen energiankäyttö on vähentynyt 8 %. Vuosien 2018-2022 aikana kiinteistöjen energiankulutus on vähentynyt kokonaisuudessaan 9,5 %. Energiankulutusmuutokseen vaikuttaa vuosien aikana tehdyt kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteet, uudis- ja peruskorjausrakentamisen aikaiset energiatehokkuusinvestoinnit kuin myös luonnollinen kulutusvaihtelu.

Toimipisteiden CO2-päästöjen suuruuteen vaikuttaa energiankulutuksen lisäksi käytetyt energiamuodot. Rakennuksissa hyödynnetty energia tuotetaan merkittävästi aiempia vuosia ympäristöystävällisemmin, sillä niiden energiankulutuksesta aiheutuneet CO2-päästöt ovat pudonneet 38 % ajanjaksolla 2018-2022. Vuonna 2022 päästöttömän energian osuus oli 1,8 % kaikesta kiinteistöissä käytetystä energiasta.

kuvaajassa janoina päästöt tCO2 ja päästöttömän energian osuus %
Energiankäytön CO2-päästöjen kehitys ja päästöttömän energian osuus kokonaisenergiankäytöstä 2018-2022

Lisätiedot: