Hämeenlinnan kaupunki hakee ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajaksi

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunta hakee ehdotuksia vuoden 2023 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkinnon saajaksi. Ympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. Ympäristöpalkinto voidaan antaa Hämeenlinnan kaupungissa tai Hattulan kunnassa toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista.

Kaupunkirakennelautakunta pitää tärkeänä kestävää kehitystä edistävien hankkeiden ja aktiivisten toimijoiden esille tuomista. Ympäristöpalkinnon jakamisella on voitu lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja edistää ympäristön huomioon ottavaa yritystoimintaa.

Ympäristöpalkinto on valokuvaaja Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 1000 euroa.

Ympäristöpalkintoehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 25.4.2023 saakka Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin osoitteeseen Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostitse kaupunkirakenne@hameenlinna.fi.

Vuonna 2022 ympäristöpalkinnon sai Toivaalan metsästysseura ry

Toivaalan metsästysseura ry on pitkään kehittänyt ja hoitanut Ylisen-Tuuloslammin alueella olevaa lintuvesi- ja kosteikkoaluetta yhteistyössä maanomistajien kanssa. Seura on hankkinut omaa niittokalustoa ja osallistunut Tuuloslampien niittoihin. Seura huolehtii myös alueen vieraslajipienpetojen pyynnistä. Ympäristöpalkinnosta löytyy tietoa sivulta ”ympäristö”.

Lisätietoja: