Hämeenlinnan verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimuksen

Vaikka digitaalisuus yleistyy, arviolta yli miljoonan suomalaisen on edelleen vaikeaa käyttää verkkopalveluja. Viime vuonna voimaan tulleen digipalvelulain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen yhdenvertaista käyttöä.

Digipalvelulaissa on siirtymäaikoja eri toimijoille. Laki velvoittaa viranomaiset ja osan järjestöistä tekemään verkkosivuistaan saavutettavat 23.9.2020 mennessä.

Saavutettavuus verkossa on osa laajempaa Esteetön Hämeenlinna -kokonaisuutta, jossa luodaan kaupungin esteettömyysohjelma.

Hämeenlinnan sivuston saavutettavuus

Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt yhdessä palveluntarjoaja Valu Digital Oy:n kanssa saavutettavien verkkosivujen eteen viimeisen vuoden aikana paljon työtä mm. teknisesti koodia korjaten ja sisällöntuotannollisesti sivuston sisältöjä muuttaen. Kaupunki arvioi verkkosivustonsa saavutettavuutta viikoittain ulkopuoliselta ostetulla työvälineellä.

Hämeenlinna.fi täyttää saavutettavuuslain edellyttämän AA-tason saavutettavuuden. Sivustolla on korjattu muun muassa seuraavia asioita:

  • Värikontrastit muokattu koodin kautta riittävän erottuviksi
  • Html-sisältöihin on kirjoitettu tekstiselosteet kertomaan mistä ulkopuolelta tuodussa sisällössä on kyse
  • Videot, joissa on puhetta, on tekstitetty
  • Kuviin on lisätty tekstiselosteet
  • Rikkinäisiä linkkejä korjattu
  • Hankalia lauserakenteita kirjoitettu selkeällä kielellä ja kirjoitusvirheitä korjattu

Voit lukea lisää kaupungin verkkosivujen saavutettavuusselosteesta.

Haasteita suuressa sivustossa

Saavutettavuuden ylläpito on jatkuvaa joka päivä tehtävää työtä. Haasteita sivuston saavutettavuuteen tuo sivuston laajuus, kun sivuston koko on noin 1500 sivua.

Toisena haasteena on sisällöntuotannon hajauttaminen eli sivuston päivittäjiä on noin 100 kaupungin eri yksiköistä ja päivittäjien osaamisen taso vaihtelee. Kaikki toimialat pitävät itse yllä omia osioitaan.

Kolmas haaste on asiakirjatuotannon yhdenmukaisuus ja saavutettavuus. Kaupunki tuottaa paljon asiakirjoja, joista osa ladataan verkkosivuille ja tällöin ne muunnetaan yleensä pdf-muotoisiksi. Jos pdf:ää ei ole tehty teknisesti oikein, sitä ei pysty lukemaan ruudunlukuohjelmalla ja se ei ole siten saavutettava.

Kaupunki on kouluttanut työntekijöitään kevään ja alkusyksyn aikana tuottamaan asiakirjat saavutettavina verkkoon. Tavoitteena on, että kaikki verkkoon tuotavat tiedostot tuotetaan jatkossa saavutettavina. Koulutuksiin on kevään ja alku syksyn aikana osallistunut noin 200 kaupungin hallinnon työntekijää ja ne on tuottanut hämeenlinnalainen Avu Oy. Koulutukset jatkuvat edelleen.

Palautetta saavutettavuudesta

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta, huomioita ja kysymyksiä voi lähettää kaupungin sähköisen palautekanavan kautta. Palautteisiin vastataan, jos kysyjä jättää yhteystietonsa.

Suomessa lain saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Sivuston saavutettavuusongelmista voi kuka tahansa tehdä selvityspyynnön valvovalle viranomaiselle

Lisätietoja

Hämeenlinnan kaupunki
Viestintäyksikkö
Kaisa Paavilainen