Hattulassa luonnonmuistomerkiksi rauhoitettiin saaressa kasvava vanha mänty

Luonnonmuistomerkiksi rauhoitettu mänty kasvaa Takajärven pienellä Lumiriipan saarella. Niemen kärjessä puu erottuu vesillä liikkujille muusta saaren puustosta järeähkön kokonsa vuoksi. Männyn paksuus on rinnanympäryskorkeudelta 1,9 metriä ja pituutta sillä on noin 14 metriä.

Mänty kuvattuna järveltä
Luonnonmuistomerkiksi rauhoitettu mänty kasvaa Takajärven pienellä Lumiriipan saarella.

Luonnonsuojelulain 3. luvun 23 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmeleminen on luonnonsuojelulailla kielletty.

Hämeenlinnassa ja Hattulassa on yhteensä noin 80 luonnonmuistomerkkiä

Hämeenlinnassa on noin 50 luonnonmuistomerkkiä ja Hattulassa niitä on noin 30. Yleisimmin ne ovat erikoisia, suuria puita tai puuryhmiä, mutta myös siirtolohkareita. Myös lähde ja muurahaispesä on rauhoitettu luonnonmuistomerkeiksi.

Luonnonmuistomerkit ovat historiallisesti tai kansanperinteen kannalta arvokkaita ja toimivat omalta osaltaan myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä.

Kunta huolehtii luonnonmuistomerkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla rauhoitusta osoittavin kyltein. Merkitsemisessä käytetään yleisimmin tolppaa, jossa kyltti näkyy maastossa 1–1,2 metrin korkeudella ja on sijoitettuna 1 m säteelle rauhoituskohteesta.

Suurin osa Hämeenlinnan ja Hattulan luonnonmuistomerkeistä on rauhoitettu 1960-luvulla. Viime vuosina rauhoituksia on ollut vähän, kun taas luonnonmuistomerkkien lakkautukset ovat lähes vuosittaisia puiden ikääntyessä ja kaaduttua kovissa tuulissa. Kuntalaisia kannustetaankin hakemaan luonnonmuistomerkkirauhoitusta omistamilleen merkittäville kohteille.

Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta omistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Hämeenlinnassa kunnan ympäristösuojeluviranomainen päättää rauhoituksesta yksityismailla. Hattulan kunta on ostanut ympäristösuojelupalvelut Hämeenlinnan kaupungilta, joten myös Hattulan yksityismaiden luonnonmuistomerkeistä päättää Hämeenlinnan kaupungin ympäristösuojeluviranomainen.

Lisää tietoa luonnonmuistomerkeistä sivulla ”luonnonsuojelu”.

Lisätiedot: Hanna Tuominen, ympäristöasiantuntija p. 050 544 2005