Kasarmikadun pyörätiekokeilua ei pystytä toteuttamaan kevyenä ratkaisuna

Kasarmikadulle kaavaillun pyörätiekokeilun suunnittelu käynnistyi kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä marraskuussa 2022. Tarkemman suunnittelun pohjalta voidaan todeta, että hankkeen vaatimien muutostarpeiden, suuren työmäärän ja tarkemman kustannusarvion perusteella hanketta ei pystytä toteuttamaan kevyenä ratkaisuna.

Pyörätiekokeilu on suunniteltu toteutettavaksi kaksisuuntaisena Kasarmikadun itäreunalle ns. perusratkaisuilla. Kokeiluajaksi määriteltiin tilavarausten ja kunnossapidon kustannusten takia kesäkausi kesäkuusta syyskuun loppuun asti.

Pyörätiekokeilulle on varattu rahaa 50 000 euroa, mutta tarkemman suunnittelun pohjalta tehdyssä kustannusarviossa kokonaiskustannukset nousevat 80 000 – 100 000 euroon.

Lisäkustannuksia hankkeelle tuovat mm. yksisuuntaisen Kasarmikadun liikennevalo-ohjauksen muutostyöt ja pelastusajoneuvojen nostopaikkavarauksien vuoksi poistettavat Kasarmikadun riippuvalaisimet. Kokeilu toisi myös Kasarmikadun pysäköintiin merkittäviä muutoksia.

Huomioiden pyörätiekokeilun kustannukset ja työmäärä suhteessa kokeiluaikaan ja alkuperäiseen tavoitteeseen kevyestä kokeilusta kaupunkirakennetoimiala esittää, että Keskustan kevytpyörätie -kokeilua ei toteuteta. Vaikka kokeilua ei toteutettaisi, jalankulkua ja pyöräilyä edistetään keskustassa esteettömyys huomioiden. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteitä jatketaan talousarvion puitteissa ja ruutukaavakeskustankin osalta pyöräilyn edistämistä on tarkasteltava edelleen, jotta jalankulun ja pyöräilyn olosuhteista saadaan yhdenvertaisia, houkuttelevia ja turvallisia.

Kaupunginhallitus päättää pyörätiekokeilun jatkosta

Kevytrakenteisen pyörätiekokeilun toteutuksessa on päätetty kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Valtuusto päätti 2022 talousarviossa ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmassa 15.11.2021 (§ 172), että ”Toteutetaan kevytrakenteinen pyörätiekokeilu Sibeliuksenkadulla ja Kasarmikadulla keskustavision päivittämisen tueksi ja keskustan monipuolisen saavutettavuuden parantamiseksi.”

Mittavan kokeilun toteuttamiseksi kaupunkirakennepalveluissa laadittiin vaihtoehtotarkasteluja liikenteen ja kustannusten kannalta parhaasta toteutusvaihtoehdosta. Yleissuunnitelmatasoisten vaihtoehtotarkastelujen perusteella kaupunkirakennelautakunta päätti 15.11.2022 (§ 200), että ”Tässä vaiheessa pyörätiekokeilu toteutetaan Kasarmikadulla kesäkaudella 2023”.

Kaupunginhallitus päättää Kasarmikadun pyörätiekokeilun jatkosta kokouksessaan maanantaina 13.2.2023.

Lisätiedot: