Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 8,9 M€ ylijäämäinen

Kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen talousarvioesitys vuodelle 2024 on 8,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Esitys ei sisällä veronkorotuksia lainsäädännön ns. pakkopyöristystä lukuun ottamatta. Lain mukaan kuntien kunnallisveroprosentit pyöristetään vuonna 2024 lähimpään prosentin kymmenykseen, ellei kunta muuta päätä, ja tämän johdosta kaupungin veroprosentiksi muodostuu 8,40 prosenttia.

Vaikka esityksen koko suunnitelmakausi on selvästi ylijäämäinen, ei kaupungin tuloksentekokyky kuitenkaan investointipaineiden ollessa suuria mahdollista velkamäärän laskua. Velkamäärän kasvun ehkäiseminen kuitenkin palvelee kaupunkilaisia hyvin korkomarkkinoiden muututtua merkittävästi edellisen puolentoista vuoden aikana.

Kaupungin nettoinvestointitaso vuonna 2024 on noin 40,1 milj. euroa. Koko suunnitelmakauden nettoinvestoinnit ovat noin 118 milj. euroa. Esimerkiksi kouluihin Hämeenlinna on vuodesta 2018 alkaen investoinut noin 100 miljoonaa euroa. Investointiohjelman ulkopuolisena investointina toteutetaan Moreenin uusi eritasoliittymä, jonka rahoituksesta neuvotellaan vielä valtion kanssa.

Talousarvioesitys noudattaa kouluverkon osalta lautakunnan palveluverkkopäätöksiä. Suunnitelmakaudella panostetaan merkittävästi hämeenlinnalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kehittämällä kaupungin liikuntainfrastruktuuria. Esitys sisältää mm. pitkään odotetun Kaurialan yleisurheilukentän peruskorjauksen, urheilupuiston tekojääradan, kolmannen tekonurmen, lämmitettävän tekonurmen pinnan uusimisen ja sen lämmittämisen vuodesta 2025 eteenpäin. Lisäksi työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä kehitetään nostamalla kaupungin työterveyshuollon taso vastaamaan paremmin muun julkisen sektorin työterveyshuollon tasoa.

Kaupunginhallituksen edellyttämän talouden tasapainottamistavoitteen mukaisesti velan määrä ei käytännössä suunnitelmakaudella kasva. Kaupungin velkamäärä vuoden 2026 lopussa olisi näin ollen noin 245 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää suunnitelmavuosille pysyvää, toistaiseksi kohdistamatonta sopeutusta 1,2 milj. euroa vuodesta 2025 eteenpäin.

Tutustu kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen osoitteessa www.hameenlinna.fi/tilinpaatos