Hämeenlinnan kaupunki julkaisi oppaan rakentajille ja avasi lähtötietoaineistojen verkkokaupan

Hämeenlinnan ja Mikkelin kaupunkien yhteinen Kestävän maankäytön malli -hanke alkaa olla loppusuoralla. Kesä-syyskuun välisenä aikana testaamme rakentajille luotuja opassivustoja ja verkkokauppaa sekä maankäytön-, rakentamisen- ja ympäristölupien hakuun ja käsittelyyn kehitettyä toiminnanohjausjärjestelmää (Proof of concept).

Kaksi näistä piloteista, digitaalinen Rakentajan opas sekä rakentamisen lähtötietoaineistojen verkkokauppa, ovat nyt valmiit julkaistaviksi asiakaspalautteen keräämistä varten.

Tutustu Rakentajan oppaaseen ja lähtotietoaineistojen verkkokauppaan

Hämeenlinnan rakentajan opas- ja verkkokauppasivustot ovat kaikille avoimia. Pääset tutustumaan niihin seuraavien linkkien kautta:

Toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi toteutetaan yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenteen yksiköiden sekä muutamien testiasiakkaiden kanssa. Järjestelmä ei tule yleisesti avoimeksi hankkeen aikana.

Rakentajan opas

Rakentajan oppaassa kuvataan rakentamisprosessi kolmelle eri rakentajaprofiilille:

  • pientalon tai vapaa-ajan asunnon rakentaja,
  • elinkeinorakentaja sekä
  • ympäristöluvallinen elinkeinorakentaja

Rakentamisprosessit kuvataan yksityiskohtaisesti niin, että asiakkaan on helppo ymmärtää eri vaiheiden keskeisimmät suositukset, toimenpiteet, vastuut ja vaatimukset. Oppaassa rakentajaprofiilien palvelupolut käsittävät koko matkan tontin etsinnästä aina siihen hetkeen, kun asiakkaalla on valmis käytössä oleva rakennus. Näin asiakkaalle muodostuu myös selkeä kokonaiskuva hankkeensa mahdollisesta matkasta.

Lähtötietoaineistojen verkkokauppa

Verkkokaupasta tilattavissa olevat kiinteistökohtaiset rakentajan perustietopaketit toimivat lähtötietoaineistoina rakentajalle.

Rakentajan perustietopaketti sisältää:

  • rakennuslupaliitteen,
  • kaavamääräykset ja
  • rakentamistapaohjeen

Perehtyminen saatavilla oleviin kiinteistökohtaisiin perustietopaketteihin ennen rakennushankkeen alkamista tai esim. tontin hankintaa on tärkeää. Niiden avulla rakentaja saa selville mitä toimenpiteitä suunniteltu hanke vaatii toteutuakseen. Aineistot toimivat alkuvaiheen suunnittelun sekä kaupungin suuntaan tapahtuvien yhteydenottojen tärkeänä lähtökohtana.

Anna palautetta

Toivomme palautetta. Palautteen pohjalta voimme kehittää opasta ja verkkokauppaa paremmin asiakkaita palveleviksi. Palautteen antajien kesken arvomme perhelipun Aulangon kylpylään tai liput kahdelle hengelle Hämeenlinnan Verkatehtaalle.
Anna palautetta Webropol-kyselyn kautta.

Taustat piloteille

Kestävän maankäytön malli- hankkeessa mallinnettiin vuoden 2022 aikana keskeiset maankäytön ja rakentamisen prosessit, palvelupolut sekä tieto- ja kokonaisarkkitehtuurikuvaukset. Myös ympäristölupaprosessi on ollut vahvasti mukana heti hankkeen alkumetreiltä lähtien.

Keskeisenä osana hankkeen asiakas- ja kokonaisarkkitehtuurilähtöistä kehitystyötä toteutettiin syksyllä 2022 palveluprosesseihin liittyen sidosryhmä- ja asiakashaastatteluja, joista esiin nousseita keskeisiä ongelmia, haasteita sekä kehitystoiveita nyt testattavilla piloteilla on pyritty ratkaisemaan.

Piloteissa on huomioitu kaupungin omia sisäisiä toimintoihin ja toimintamalleihin, prosesseihin sekä tieto- ja kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä keskeisiä kehitystarpeita.

Tutustu hankkeeseen sivulla ”hankkeet”.

Mikkelin rakentajan opas- ja verkkokauppasivustot

Mikkelin opas- ja verkkokauppasivustot julkaistaan kesäkuun loppupuolella. Mikkelissä toteutetaan hankkeen tiimoilta kesäkuussa myös erityinen kaavaesittelytilaisuus. Tilaisuudessa alueen asukkaille, toimijoille ja sidosryhmille esitellään kaavoituskokonaisuutta uudella, osallistavammalla menettelyllä. Tapahtumasta toteutetaan jälkiarviointi.

Lisätiedot:

Markus Martola, projektipäällikkö, Kestävän maankäytön malli -hanke,
markus.martola@hameenlinna.fi

Jari Mettälä, maankäytön suunnittelujohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
jari.mettala@hameenlinna.fi

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, Mikkelin kaupunki
topiantti.aikas@mikkeli.fi

Rosmariini Ojaranta, Rakentajan opas, Hämeenlinnan kaupunki
rosmariini.ojaranta@hameenlinna.fi