Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 6.4.2022

§10 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§11 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Eini Nurmi ja Miikka Valtonen.

§12 Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§13 Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat kirjeet ja päätökset 2022

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§14 Hämeenlinna-Lahti yhteishankinnassa vyöhykkeiden ja hinnoittelun muutos Lahden seudun
liikenteen -LSL alueella

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§15 Muutokset Waltti-palvelupisteverkostoon

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§16 Henkilökuljetusten kilpailuttaminen kohteissa Hä1-Hä5 tarjouskilpailu 1/2022

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§17 Henkilökuljetusten hankinta puitesopimuksella Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan
muodostamalla alueella

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§18 Hämeenlinnan seudun joukkoliikenneohjelma 2030

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§19 Joukkoliikenteen ajankohtaiset asiat 2022

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.