Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 26.5.2020

25§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

26§ Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Nylund ja Jiri Kattelus.

27§ Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

28§ Joukkoliikenteen järjestelyt valmiustilan aikana 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

29§ Linjan 3 reittimuutos 1.6.2020 alkaen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

30§ Muutokset joukkoliikenteeseen 11.8.2020 alkaen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

31§ Tarjouskilpailu 1/2020 Joukkoliikenteen hankinta Riihimäki-Tervakoski välille 11.8.2020 alkaen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

32§ Riihimäen seudun joukkoliikenteen liittyminen osaksi Hämeenlinnan seudun Waltti-järjestelmää

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

33§ Joukkoliikenteen käyttöön oma brändi ja tilaajaväritys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

34§ Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen projektisuunnitelma

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

35§ Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen kannuste ja sanktiojärjestelmä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

36§ Joukkoliikennejaostolle tiedoksi – Valtuustoaloite: Kohti maksutonta, monipuolista ja laadukasta joukkoliikennettä – Irma Taavela ym.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

37§ Kuljetushallintapalvelu Movit:in hankinta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

38§ Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 5/2020, Kohde 8, Hämeenlinna-Lammi-Lahti yhteishankinta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

39§ Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Hämeenlinnan yhteishankinta Valkeakoski-Hämeenlinna ja Valkeakoski-Hauho väleille

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

40§ Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.

41§ Joukkoliikennejaoston tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi suunnittelujohtajan ehdotuksen.