Kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaoston päätökset 8.6.2021

§28 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

§29 Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Verho ja Soila Nyholm.

§30 Käsittelyjärjestys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§31 Joukkoliikennejaoston kokoukset syksyllä 2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§32 Hallintopäätös liikennöinnin yksinoikeudesta kohteessa H5 sopimuskaudella 11.8.2021-8/2026
peruskoulujen syyslukukauden alkuun.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§33 Hallintopäätös liikennöinnin yksinoikeudesta liikennöintikohteessa L3 sopimuskaudella
11.8.2021–8/2023 peruskoulujen syyslukukauden alkuun

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§34 Waltin palvelu- ja myyntiohjeen (PMO) päivittäminen Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteessä
kuljettajien ja myyntipisteiden käyttöön

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§35 Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennehankinta 2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§36 Joukkoliikenteen valtionavustus 2021, koronatuki

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§37 Muutokset Kela-koulumatkatuen lippu-, vyöhyke- ja hinnoittelumalliin 1.8.2021 alkaen

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§38 Ajoneuvolataamisesta luopuminen joukkoliikenteessä

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§39 Hämeenlinnan Waltti mobiililippuun uusi lipputuote

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§40 Liikennöintimuutokset talvikaudelle 2021-2022

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.

§41 Joukkoliikennejaoston tietoon merkittävät päätökset ja kirjeet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi maankäytön suunnittelujohtajan ehdotuksen.