Kaupunkirakenteen ennakkoilmoitus puistovarusteiden ja -kalusteiden kilpailutuksesta

Hämeenlinnan kaupunki kilpailuttaa puitesopimuksen puistojen ja yleisten alueiden kalusteiden, varusteiden, leikkivälineiden, liikuntavälineiden, turva-alustojen ja tekonurmien toimituksista.

Ennakkoilmoitus julkaistaan markkinakartoitustarkoituksessa

Puitesopimusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta ja sopimuksen on tarkoitus olla kestoltaan nelivuotinen. Sopimuksen kestoa voidaan jakaa optiokausiin.

Ennakkoilmoituksella kutsutaan toimittajia osallistumaan kyseisen hankinnan markkinavuoropuheluun

Markkinavuoropuhelu järjestetään kahdella tavalla tuoteluokittain:

  1. Kaikkien tuoteluokkien asioita pyydetään kommentoimaan erillisellä sähköisellä lomakkeella. Kommentit pyydetään lomakkeella niiden käsittelyn helpottamiseksi. Asiakirjoja voi kommentoida lomakkeella 22.3.2021 asti.

    Pääset kommentoimaan hankinnan periaatteita täällä.

  2. Leikkivälinetoimittajia pyydetään ilmoittautumaan erillisiin keskustelutilaisuuksiin, joissa käsitellään kohdan 1. lomakkeen asioita tarkemmin ja toimittajakohtaiseen keskusteluun on laajemmat mahdollisuudet. Keskustelut noudattavat kaikkien toimittajien kanssa samaa kulkua ja niistä kirjataan tilaajalle arkistoitavat muistiot. Keskusteluihin on ilmoittauduttava 15.3.2021 mennessä. Keskustelut käydään erikseen sovittavina ajankohtina viikoilla 12 ja 13. Ilmoittaudu keskustelutilaisuuteen sähköisesti alla olevan linkin kautta.

    Toimittajakohtaisiin keskustelutilaisuuksiin ilmoittautuminen

Hankittavat tuotteet ja palvelut luokitellaan kolmella perusteella: luokka, toiminto ja teemapohjaisesti. Luokituksen avulla pyritään luomaan ”tuotekori” josta suunnitteluvaiheessa voidaan valita toiminto ja teemapohjaisesti tuotteita. Tuotteiden luokkia käytetään puitesopimuksen jakamisessa osiin, toiminto kertoo tuotteiden toiminnallisuudesta ja käyttötarkoituksesta. Teemoilla kuvataan tuotteiden esteettisiä ominaisuuksia.

Luokitusta, toimitustapoja ja hankinnan tavoitteita kuvataan tarkemmin alla olevassa liitteessä.

Lisätiedot kilpailutuksesta: