Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman työstäminen jatkuu toukokuussa pidetyn työpajan pohjalta

Toukokuun työpajassa kysyttiin asukkaiden kokemuksia Hämeenlinnan kävely ja pyöräilyreiteistä, mietittiin mitkä ominaisuudet tekevät reitistä laadukkaan ja kuinka kasvattaa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta.

Tärkeimpinä laatutekijöinä pidettiin turvallisuutta, luontoa, maisemia ja sujuvuutta. Parhaiksi kävely- ja pyöräilyreiteiksi nousivat mm. rantareitti ja Ahveniston alueen reitit.

Kuinka saada ihmiset valitsemaan kävely tai pyöräily?

Pienryhmissä mietittiin mm. kuinka saada ihmiset valitsemaan kävely tai pyöräily auton sijasta, ja kuinka niistä tulisi Hämeenlinnassa tiedottaa.

Työpajassa nousi ennen muuta esiin reittien laatu ja sujuvuus. Kävelyn ja pyöräily on vaivatonta, kun reitit on rakennettu katkeamattomiksi kokonaisuuksiksi, sekä viitoitettu hyvin. ”Kävelyn ja pyöräilyn tulee olla yhtä helppoa ja vaivatonta kun autoilun”. Kulkutavan valintaan vaikuttaviksi kannustimiksi mainittiin mm. terveyshyödyt.

Mietittäessä sopivia kanavia missä ja miten kävelystä ja pyöräilystä tulisi kertoa, nousivat esiin sähköiset alustat ja niiden helppokäyttöisyys. Myös viitoitusten toimivuus ja mahdollisuudet nousivat keskusteluun.

Kuinka Hämeenlinnasta saadaan Suomen paras kävely ja pyöräily kaupunki?

Työpajan viimeisessä pienryhmäosuudessa mietittiin mitä Hämeenlinnassa olisi tehty vuoteen 2030 mennessä, jotta se olisi silloin Suomen paras kävely- ja pyöräilykaupunki.

Keskustelua ja ideoita oli paljon ja tuloksista rakennettiin teemat, joita pidettiin tärkeinä.

Teemoja olivat:

  • Infrastruktuuri
  • Toimintavarmuus
  • Palvelut ja ympäristö
  • Viestintä ja markkinointi
  • Matkaketjut ja pendelöinti

Näiden teemojen ja ajatusten pohjalta on luotu tavoitteita, joiden avulla hanketta viedään eteenpäin.

Seuraavassa kaikille avoimessa työpajassa ideoidaan toimenpide-ehdotuksia

Hankkeen työstäminen jatkuu kesän aikana, kun hankkeelle tehdään lisää teoreettista pohjaa, eli tarkennetaan ja etsitään tietoa, tutkimuksia ja esimerkkitapauksia, joilla saadaan luotua ratkaisuja Hämeenlinnaan.

Elokuussa aloitetaan konkreettisten toimenpiteiden kokoaminen kesällä tehdyn pohjan perusteella. Seuraavassa kaikille avoimessa työpajassa ideoidaan käytännön toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan. Työpaja pidetään elokuussa 17.8. ja siitä tiedotetaan vielä erikseen elokuun alussa.

Lisätiedot kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeesta