Kesätyöseteleillä ennätysmenekki – 500 seteliä jaettiin, 237 eri työnantajaa työllisti

Hämeenlinnan kaupungin myöntämien nuorten kesätyöseteleiden haku päättyi 16.6.2024. Tavoitteeksi asetettu 500 kesätyöseteliä hämeenlinnalaisnuorten työllistämiseen saatiin myönnettyä hakuaikana. Kesätyösetelien määrä ja työnantajille maksettu rahallinen tuki olivat tänä vuonna suuremmat kuin minään aiempana vuonna.

Tänä vuonna myös ennätysmäärä työnantajia aktivoitui ja työllisti nuoren kesätyösetelin avulla. Yhteensä 237 eri työnantajaa hyödynsi Hämeenlinnan kaupungin myöntämän rahallisen tuen 15-24-vuotiaan hämeenlinnalaisnuoren palkkaamiseen. Työnantajalle maksettava summa oli tänä vuonna joko 200 € tai 400 €, riippuen työsuhteen kestosta.

Suurin osa työnantajista hämeenlinnalaisia

Kaikista 237 eri kesätyöseteliä hyödyntäneestä työnantajasta hämeenlinnalaisia oli yhteensä 186. Sijainniltaan nämä 186 työnantajaa jakaantuivat Hämeenlinnassa seuraavasti: Hämeenlinna 126, Lammi 18, Iittala 10, Renko 10, Hauho 10, Tuulos 6, Alvettula 4, Eteläinen 2. Muita kuin hämeenlinnalaisia työnantajia oli 51.

Tämän vuoden kesätyöseteleiden hyvä menekki saa kiitosta myös Hämeenlinnan kaupungin työllisyyskoordinaattori Sara Rantaselta:

Kesätyöseteleitä myönnettiin ennätysmäärä. Viime vuonna jaettiin hieman yli 300 kesätyöseteliä ja tänä vuonna 500. Olemme erittäin tyytyväisiä jaetusta määrästä. Kesätyöseteli on monelle nuorelle mahdollisuus päästä kesätöihin ja saada ensimmäinen kokemus työelämästä. Olemme iloisia, että voimme auttaa niin monta nuorta pääsemään kesätöihin. Kesätyöseteliä hyödyntävien työnantajien määrä kasvaa vuosittain. Toivommekin, että sana leviää työnantajien keskuudessa, jotta mahdollisimman moni työnantaja voisi palkata kesätyöntekijän.

Edellisvuonna 2023 kesätyöseteleitä myönnettiin 303 kappaletta, ja eri työnantajia oli 160. Näiden lisäksi nuorten työllistämistä tuettiin yhteistyössä Etelä-Hämeen Osuuspankin kanssa OP-kesäseteleillä, jonka kautta työllistyi 56 nuorta 42 eri työnantajalle.

Uudistunut kesätyöseteli ja uusi kesätyösivu helpottivat nuorten työllistämistä ja työllistymistä

Kesätyöseteli-mallia on kehitetty Hämeenlinnan kaupungilla vuosien varrella palautteen ja kokemusten perusteella. Tänä vuonna kesätyösetelin kriteereitä uudistettiin vastaamaan yhä paremmin työntekijöiden ja nuorten tarpeita. Kesätyösetelin arvo eli kaupungin työnantajalle maksama tuki on joko 200 € tai 400 €, riippuen kesätyön kestosta. Kahden eri suuruisen tuen mallilla työnantajien on mahdollista palkata nuori lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa. Kesätyöseteliä pystyivät hyödyntämään tänä vuonna työnantajat, jotka työllistävät 15-24-vuotiaan hämeenlinnalaisen. Kyseinen ikähaarukka on todettu toimivimmaksi.

Tänä vuonna käyttöön otettu, uusi kesätyösivu Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla on myös osa kehitystyötä, jota kaupungilla on tehty nuorten työllisyyden edistämiseksi. Kesätyösivu kokoaa yhteen paikkaan Hämeenlinnan kesätyöpaikat, mistä on hyötyä sekä kesätyötä etsiville että kesätyötä tarjoaville. Kesätyösivu on saanut runsaasti kiitosta työnantajilta ja kesätyönhakijoilta. Sivu jää elämään, ja sinne voi ilmoittaa jatkossakin avoimia kesätyöpaikkoja.

Hämeenlinnan kaupungin työllisyysjohtaja Mira Sillanpää kertoo, että nuorten työllisyyden edistäminen on Hämeenlinnan seudulla yksi keskeisimmistä työllisyyden teemoista. Tämä näkyy Ketterimmät – Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelma 2017-2025 -toimenpiteissä, joihin myös kesätyöseteli kuuluu:

Kesätyöseteli on yksi monista Ketterimmät-työllisyysohjelman teoista, joiden tavoitteena on saada alueemme nuorisotyöttömyys nollaan. Kaikki nuorten kokemukset työelämästä, kokemukset erilaisista töistä ja yrittäjyydestä ovat rakentamassa meille tulevaisuuden tekijöitä.

Lisätiedot ja aiemmat tiedotteet kesätyösetelistä ja kesätyösivusta

Kesätyöseteleiden jako edennyt vauhdikkaasti – uusi kesätyösivu auttoi kesätöiden löytymistä – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Työllistä nuori kesätyösetelillä! – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Uudistuneen kesätyösetelin haku käynnissä – uusi kesätyösivu kokoaa kesätyöt yhteen paikkaan – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Kesätyöpaikat – Hämeenlinna (hameenlinna.fi)

Lisätiedot:

Sara Rantanen
Työllisyyskoordinaattori
Hämeenlinnan kaupunki
050 509 0677
sara.rantanen@hameenlinna.fi

Mira Sillanpää
Työllisyysjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
050 5694638
mira.sillanpaa@hameenlinna.fi