Kiinteistöjen lumia ei saa kasata kadulle tai muulle yleiselle alueelle

Kaupungin talvikunnossapitoa hidastavat ja vaarantavat kiinteistöjen pihoista katualueille ajetut ja kolatut lumet. Varsinkin päättyvien katujen kääntöpaikoille ja katujen risteysalueille kasatut lumet vaikeuttavat talvikunnossapitoa ja kaikkien liikkumista kadulla. Lisäksi ne aiheuttavat näkemäesteitä, jotka ovat vaaraksi liikenteelle.

Kiinteistöjen on läjitettävä lumet omalle tontilleen, tai hoidettava lumet lumen vastaanottopaikalle.

Aurauksesta johtuvan lumivallin poistaminen tonttiliittymästä kuuluu poikkeuksetta kiinteistölle. Tonttiliittymä alkaa ajoradan päällysteen reunasta. Myös routavauriot tonttiliittymässä kuuluvat kiinteistön korjausvastuuseen.

Lue lisää katujen kunnossapidosta sekä kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjaosta kunnan ja kiinteistön välillä.