Kirstulan alueen katujen rakentaminen alkaa viikolla 49

Kaupunkirakenteen infra rakentaa Kirstulan alueelle Rautamonojankadun alkuosan ja Sanikadun. Yhteensä alueelle rakentuu noin 500m uutta katua. Kadun rakentamisen yhteydessä alueelle rakennetaan myös vesihuolto sekä uutta valaistusta.

Rakentaminen alkaa viikolla 49 Rautamonojankadun alkuosasta, jonka jälkeen siirrytään rakentamaan Sanikatua.

Kulku Rautamonojankadun loppuosaan ja Kommilantielle säilyy ennallaan töiden ollessa käynnissä. Työt aiheuttavat haittaa alueella liikkumiseen, mutta haitat tullaan minimoimaan asianmukaisilla liikennejärjestelyillä.

Työalue kartalla.

Rakentaminen on valmis keväällä 2020.

Lisätiedot: vt. rakennuspäällikkö Jere Takala p. 03 621 4512 ja maanrakennusmestari Juha Aronmäki p. 03 621 2906.