Koirapuiston rakentaminen Käänteenaronpuistoon alkaa

Uuden koirapuiston rakentaminen Käänteenaronpuistoon alkaa heinäkuun viimeisellä viikolla ja sen arvioitu valmistuminen on syyskuun lopussa.

Käänteenaronpuisto on laajahko ja viihtyisä viheralue Kaurialassa, Puhelinkadun ja Eino Leinon kadun välissä. Se on hyvien kulkuyhteyksien päässä, puistoa halkoo Valtatie 3:n alittava kevyen liikenteen yhteys Ojoisilta Kaurialaan.

Uuteen koirapuistoon tulee tuttuun tapaan erilliset alueet sekä isoille että pienille koirille

Isojen koirien alue tulee olemaan kooltaan noin 3 800 m2 ja pienten koirien alue noin 3 000 m2. Kummankin aitauksen sisälle on suunniteltu rakennettavaksi lyhyt polkulenkki ja ulkoiluttajille istuskelupaikka. Pienten koirien teräselementtiaidan korkeus on 1,4 m ja suurten koirien 1,8 m. Aitaukset rakennetaan riittävän etäisyyden päähän nykyisestä kevyen liikenteen väylästä, jotta puistojen ohittaminen on turvallista ja miellyttävää kaikille.

Aitojen sisäpuolella pintamateriaalina toimii nykyinen metsänpohja. Nykyinen puusto pyritään säilyttämään, mutta harvennetaan siten, että aitaus pystytään rakentamaan. Kaadetuista runkopuista jätetään koirille maapuita ja merkkauskantoja. Risukot siivotaan pois. Molempiin aitauksiin tehdään eteistilallinen sisäänkäynti- sekä erikseen huoltoajoportti. Eteistila eli kaksinkertainen portti välitilalla, helpottaa koirien laskemista irti turvallisesti ja estää koirien karkaamista. Porttien edustat tehdään hyvin tiivistyvästä kivituhkasta tai luonnonsorasta. Alueen yleisvalaistuksen tavoitteena on, että aitaukseen tulija pystyy havaitsemaan, onko alueella ennestään käyttäjiä.

Jätehuoltoa varten aitauksien lähelle sijoitetaan puistoroska-astiat sekajätettä varten ja yhteinen kannellinen syväjäteastia koiranjätöksiä varten. Aitauksen sisälle varataan koirapuiston käyttäjille irtovarusteet (lapiot ja haravat) alueen siistimiseen ja jätösten keräämiseen. Sisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan infotaulu, johon päivitetään mm. koirapuiston säännöt.

Koirapuistokäyttäjien pysäköinti perustuu reunustavien katujen kadunvarsipysäköintiin (Puhelinkadun loppupää, Eino Leinon katu ja Brahenkatu). Puhelinkadulta tehdään nykyisen avo-ojan ylittävä siltayhteys (rumpu) sisemmälle puistoon.

Käänteenaron koirapuiston yleissuunnitelman löydät kokonaisuudessaan sivulta ”puistojen suunnittelu”.

Lisätiedot rakentamisesta: