Lammin torin rakentaminen alkaa

Lammin torin rakentaminen alkaa touko-kesäkuun 2023 vaihteessa. Tori sijoittuu Mommilantien ja Isolukkarintien kulmaukseen. Rakentaminen sisältää torialueen rakenteet ja valaistuksen toteuttamisen.

Torin pintarakenne tulee olemaan pääosin asfalttipäällystettä, johon on upotettu luonnonkivestä raitoja. Viheralueet ympäröivät tulevaa toria kolmelta sivulta.

Lammin torin yksinkertaistettu suunnitelmakuva
Suunnitelmakuva Lammin torista

Työmaaliikenteen kulku torialueelle on Isolukkarintien kautta. Rakentamisen aikana työmaaliikenne aiheuttaa vähäistä haittaa muille kulkijoille.

Rakennushanke on kilpailutettu kevään 2023 aikana ja urakoitsijaksi on valittu VRJ Länsi-Suomi Oy.

Rakennushanke valmistuu syyskuun aikana.

Lammin tori kuuluu ensimmäiseen kunnossapitoluokkaan

Ensimmäisen luokan kunnossapitoluokassa olevaa aluetta siivotaan vähintään 2 – 3 kertaa viikossa. Kuitenkin riittävän usein, että alueen yleisilme on siisti, eikä sieltä löydy vaaraa aiheuttavia roskia. Roska-astiat tyhjennetään aina kun ne ovat täysiä tai vähintään kerran viikossa.

Torin talvikunnossapidettävä alue on esitetty alla olevassa havainnekuvassa punaisella

Lammin torin talvella kunnossapidettävä alue

Lisätiedot rakennushankkeeseen liittyen:

Vesala Kati