Matkailun kehittäminen etenee yhteistyössä

Matkailuelinkeinon kehittäminen siirtyi Hämeenlinnan kaupungin elinkeinoyhtiö Linnan Kehitys Oy:n vastuulle viime lokakuussa ja kehitystyö on käynnistynyt vauhdikkaasti. Kehittämisessä on mukana vahvasti myös matkailun ja tapahtumien ekosysteemityö, joka muodostuu toimialan yhteistyöverkostosta. Yhteisen tekemisen tavoitteena on lisätä kaupunkiin suuntautuvaa matkailua ja samalla vahvistaa matkailualan yritystoimintaa.

Hämeenlinnassa on runsaasti potentiaalia matkailun saralla

Linnan Kehitykselle rekrytoitu matkailuasiantuntija kartoittaa Hämeenlinnan matkailutoimialan nykytilaa sekä työstää yhteistyössä yrityskentän ja ekosysteemin kanssa matkailun kehittämisaskeleita. Matkailutoimijoille suunnatut aamukahvitilaisuudet toimivat erinomaisesti verkostoitumiseen ja tiedon lisäämiseen. Matkailualan toimijat voivat saada sparrausta ja kasvustipendejä toimintansa kehittämiseksi myös Linkroom-ohjelman kautta.

Kehittämistyö tarjoaakin mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi pitäjien näkökulmasta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Iittala Villagen aktiivinen kehittämistyö.

Lisätietoja