Metsäohjelman laadinta etenee

Loppukesän ja alkusyksyn aikana järjestettiin kaupunkilaisille kysely metsien käytöstä, jossa kysyttiin, kuinka kaupunkilaiset kaupungin metsiä käyttävät ja mitkä asiat metsissä koetaan tärkeänä. Kyselyn tueksi järjestettiin myös kaikille avoin metsäkävely. Voutilan alueen lähimetsässä järjestetty kävely olikin erittäin hyvä tapa päästä keskustelemaan metsänhoidon toimista ja tavoitteista.

Sekä asukaskyselystä että metsäkävelystä saatiin hyvä pohja jatkaa metsäohjelman valmistelua. Metsäohjelman valmistelu etenee aikataulussaan ja tavoitteena on saada ohjelma valmiiksi talven 2022 – 23 aikana.

Metsäkyselyyn saatiin yhteensä 281 vastausta

Vastauksen jakautuivat ikäryhmittäin varsin tasaisesti. 30 – 44 vuotiaita oli 29 %, 60 – 74 vuotiaita 26 %, 45 – 59 vuotiaita 22 %, 15 – 29 vuotiaita 20 % ja loput yli 75 vuotiaita, tai eivät kertoneet ikäänsä.
Vastaajista 65 % oli naisia, 32 % miehiä, loput eivät kertoneet sukupuoltaan.
Suurin osa vastaajista oli kantakaupungin länsipuolelta ja keskustan alueelta, eli postinumeroalueilta 13500 ja 13100.

Metsissä ulkoillaan ja havainnoidaan luontoa

50 % vastaajista kävi kaupungin metsissä kerran viikossa, 18 % päivittäin, 18 % kuukausittain ja loput harvemmin. Suurin osa 33 % ilmoitti ulkoilevansa metsissä, 18 % havainnoi luontoa, 16 % marjasti ja sienesti, 15 % retkeili, 14 % urheili ja loput vastasivan jotain muuta, esimerkiksi ulkoilutti koiraa, valokuvasi, metsästi, pyöräili tai hiihti. Monessa vastauksessa myös toistui, että metsään mennään rauhoittumaan ja keräämään voimavaroja arkeen.

Selvästi eniten viihdyttiin Aulangon ja Ahveniston lähimetsissä, kuten oli ennakoitavissakin. Kirjauksia tuli kuitenkin kaikille kaupungin ulkoilureiteille sekä Padasjoella sijaitsevalle Taruksen retkeilyalueelle. Paikat, joissa ei viihdytty jakautuivat paljon tasaisemmin koko kaupungin alueelle.
Viihtyvyyskysymyksen kohdalla 86 % vastauksista oli paikkoja, joissa viihdyttiin ja 14% vastauksista paikkoja, joissa ei jostain syystä viihdytty.

Eniten Hämeenlinnan metsiin toivottiin uusia reittejä

Vastauksissa eniten kaupungin metsiin toivottiin uusia reittejä (26 % vastaajista) sekä tietoa metsistä karttapalveluun (19 % vastaajista). Lisäksi toivottiin penkkejä ja levähdyspaikkoja sekä lisää opasteita. Vapaasanavastauksissa toistuivat toiveet nuotiopaikoista ja ulkokuntovälineistä, sekä reittien pituuteen vaikuttamisesta

Tärkeimpiin tavoitteisiin nousi kolme asiaa

Kysymyksessä, jossa piti arvottaa tärkeysjärjestykseen kahdeksan kaupungin metsänhoidon tavoitetta, pidettiin kolmena tärkeimpänä monimuotoisen luontoympäristön kehittämistä, kaupunkilaisten virkistäytymistä, sekä metsien terveyttä ja turvallisuutta.
Kyselyn kautta saatiin lisäksi runsaasti vapaata palautetta, joissa korostui virkistysmahdollisuuksien parantaminen sekä metsien hoito.