Muutoksia urakoiden aikatauluihin Rantamuurilla ja Viipurintien vesistösillalla

Rantamuurin korjaustapaa joudutaan muuttamaan alkuperäisestä suunnitelmasta

Hopeaseppien sillan alla sijaitsevan rantamuurin korjaustapaa on muutettu alkuperäisestä suunnitelmasta työn aloittamisen jälkeen, kun muurin rakenteen ja kunnon havaittiin poikkeavan lähtötiedoista.

Alkuperäinen suunnitelma oli korjata rantamuurin vauriot vesistön puolelta manttelivalulla. Korjaustavan toteuttaminen osoittautui kuitenkin ennakoitua kalliimmaksi, joten vanha rantamuuri puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, teknisesti vesirakentamiseen paremmin sopiva muuri. Työ keskeytyy täydentävän suunnittelun vuoksi viikolla 17 ja jatkuu heti muutossuunnittelun ja muiden aloitusedellytysten ollessa valmiina. Työalue pysyy turvallisuussyistä suljettuna rakennustyön valmistumiseen saakka.

Työn aikataulu tarkentuu kun täydentävä suunnittelu saadaan valmiiksi.

Viipurintien vesistösillasta löytyi vaurioita, jotka vaativat laajempaa korjaussuunnittelua

Viipurintien vesistösillan liikuntasaumalaitteen uusimisen yhteydessä purkutyön jälkeen löydettiin vaurioita, joiden laajuuden arvioiminen laitteen vaihtamisen yhteydessä vaatii lisätutkimuksia ja suunnittelua. Työ sillalla on keskeytetty selvitysten ajaksi ja riippuen korjaustyön laajuudesta normaalit liikennejärjestelyt palautetaan joko korjaussuunnittelun ajaksi tai korjaukset toteutetaan pikimmiten käytössä olevilla liikennejärjestelyillä.

Työn aikataulu tarkentuu kun tutkimusten tulokset ovat valmistuneet ja suunnittelu niiden pohjalta saatu valmiiksi.

Lisätiedot: