Myllymäen peruskorjattavan koulun ja kivikoulun laajennusosan rakennustyöt ovat harjakorkeudessa

Peruskorjaushankkeeseen kuuluvien 1912 rakennetun hirsirunkoisen puukoulun ja 1950 rakennetun kivirunkoisen rapatun kivikoulun sekä kivikoulun yhteyteen rakennettavan uudisosan harjannostajaisia vietettiin torstaina 12.10.2023 iltapäivällä.

Työt ovat edenneet aikataulussa. Hanke tulee valmistumaan huhtikuussa 2024 ja koulutyö rakennuksissa alkaa elokuussa 2024. Valmistuttuaan kaksisarjainen alakoulu tulee palvelemaan 275:tä oppilasta ja 25:tä opettajaa.

Nykyaikaista talotekniikkaa historiallisessa miljöössä

Koulurakennusten ollessa merkittävä osa kaupunkimme rakennushistoriaa on hanketta toteutettu tiiviissä yhteistyössä Hämeenlinnan kaupunginmuseon kanssa.

Sisätiloiltaan koulutilat tulevat kuitenkin olemaan nykyaikaiset mm. esteettömyyden ja energiatehokkuuden näkökulmasta. Suurimmat parannukset esteettömyyteen ovat sekä kivikouluun että puukouluun rakennetut hissit. Energiatehokkuus sekä rakennuksien terveellisyys on huomioitu muun muassa kokonaan uusitussa talotekniikassa, vaihdetuissa ovissa ja ikkunoissa sekä julkisivun parannetuissa eristyksissä. Lisäksi katolle on asennettu aurinkopaneelit.

Laajennusosaan tulee niin sanottujen normaalien luokkatilojen lisäksi myös teknisten käsitöiden luokkatilat sekä musiikkiluokka. Ulkonäöltään laajennusosa tulee mukailemaan pihapiirin vanhoja rakennuksia.

Rakennusten ulkovaipan työt on toteutettu kiinteän sääsuojan alla ja nyt rakennustyöt ovat keskittymässä sisätiloihin.

Koulun pihassa tulee olemaan tekemistä monen ikäisille lapsille

Koulun piha tulee noudattamaan jo totuttua laadukkaiden leikkipihojen sarjaa. Perinteisten keinujen ja liukumäen lisäksi pihaan asennetaan peliareena, maatrampoliini ja suosikki leikkivälineeksi havaittu köysiliukurata, kiipeilytelinettä unohtamatta. Kuten muutkin koulujen pihat, tulee myös Myllymäen koulun piha olemaan kaikkien lähialueiden asukkaiden käytössä kouluaikojen ulkopuolella.

Lisätiedot: