Nuorisovaltuuston kokoonpano kaudella 2023

Hämeenlinnan nuorisovaltuusto piti järjestäytymiskokouksensa 18.1.2023 kaudelle 1.1.-31.12.2023. Järjestäytymiskokouksessa nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Kustaa Mattsson, 1. varapuheenjohtajaksi Riina Nyman ja 2. varapuheenjohtajaksi Enni Peltoniemi. 1. varapuheenjohtaja toimii myös Nuorisovaltuuston hallituksen puheenjohtajana. Sihteeriksi valittiin Leevi Paitula. Hallituksen jäseniksi valittiin Viljami Paitula, Vaula Nurkkala, Lumia Niemenlinna, Antto Uusi-Illikainen, Anneli Saari, Anna Utriainen, Reino Pulkkinen ja Tuulia Möykkymäki.

Kaiken kaikkiaan nuorisovaltuustossa on 22 jäsentä. Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton nuorten edunvalvojana ja äänitorvena toimiva vaikuttajaryhmä, joka on edustettuna kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa.

Nuorisovaltuuston ylin päättävä elin on kaikista jäsenistä koostuva kokous. Nuorisovaltuuston juoksevista asioista ja toimeenpanosta vastaa nuorisovaltuuston hallitus.

Hämeenlinna on saanut Nuorisovaltuustomyönteinen kunta –sertifikaatin Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:ltä. Tunnustus myönnetään kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia.

Hämeenlinnan kaupungilla on myös UNICEFin myöntämä lapsiystävällinen kunta –tunnustus, jonka Hämeenlinna sai ensimmäisenä Suomessa vuonna 2013. Tänä vuonna vietetäänkin 10 vuotisjuhlavuotta sen tiimoilta. Tunnustus myönnetään kunnille, jotka edistävät kehittämistyössään lapsen oikeuksia ja tuovat lasten ja nuorten ääntä esiin. Nuorisovaltuustotoiminnan tukeminen on yksi keskeinen toimenpide lapsiystävällisen kunnan toiminnassa.

Lisätietoa nuorisovaltuuston toiminnasta voi lukea nuorisovaltuuston sivuilta.

Lisätietoja

Veera Antikainen
Osallisuuskoordinaattori
veera.antikainen@hameenlinna.fi
040 8696250