Ortelantielle Hämeenlinnan ensimmäinen pyöräsuojatie

Ortelan koulun liikenneturvallisuusarvioinnin yhteydessä tunnistettiin tarve korotetulle suojatielle koulureitillä. Ortelantielle nyt valmistunut korotettu suojatie ja pätkä kävelyn ja pyöräilyn väylää ovat osa tämän vuoden liikenneturvallisuuden kehittämiskohteita. Liikennemerkkien asennus tehdään Ortelantielle maanantaista 8.11.2021 alkaen.

Merkityssä ylityspaikassa kadulla ajava ajoneuvo on aina vaistämisvelvollinen pyöräilijään nähden

Ortelantielle tulee Hämeenlinnan ensimmäinen pyöräilijän ylityspaikka, missä autoille on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Merkki muistuttaa suojatien merkkiä ja onkin sääntöjen puolesta saman kaltainen. Merkin lempinimi onkin pyöräsuojatie. Merkityssä ylityspaikassa siis kadulla ajava ajoneuvo on aina väistämisvelvollinen pyöräilijään nähden. Sekoittuminen suojatiemerkkiin ei ole mahdollista, sillä niitä käytetään yhdessä, eli korotetulla suojatiellä/pyörätien jatkeella on sekä suojatien merkki että tämä uusi pyöräsuojatien merkki.

  • Merkki B7 – Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa


Merkki B7 on 1.6.2021 voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukainen uusi liikennemerkki. Lue lisää uudesta tieliikennelaista artikkelista ”Pyöräily Hämeenlinnassa uuden lainsäädännön alla 1.6.2020 alkaen

Lue lisää jalankulusta ja pyöräilystä Hämeenlinnassa sivulta ”jalankulku ja pyöräily

Lisätiedot: