Pakolaismatkasta kirjoituskilpailu

Kirjoituskilpailu – Writing contest 15.1.–15.5.2021

Oletko tullut pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen? Kerro meille kokemuksistasi kotimaasi jättämisestä ja vaiheistasi sen jälkeen.

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden matkoista Eurooppaan on kirjoitettu julkisuudessa paljon, mutta matkan tehneiden omat kertomukset ovat jääneet sivuun. Haluamme tallentaa näitä kertomuksia, jotta ne eivät unohtuisi.

Toivomme kirjoituksia eri ikäisinä ja eri aikakausina pakolaismatkan kokeneilta. Kaikenlaiset kertomukset ovat tervetulleita. Voit kirjoittaa omalla kielelläsi.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ja Suomen Akatemian rahoittama hanke ”Pakolaismatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista” (Oulun yliopisto). SKS kartuttaa, säilyttää ja välittää moniäänistä kulttuuriperintöä, ja sen osaksi haluamme tallentaa myös sinun kertomuksesi.

SKS:n verkkosivuilta löydät lisätietoa kirjoituskilpailusta eri kielillä: suomi, englanti, somali, arabia, farsi ja sorani.

Kirjoituskilpailun pääpalkinto on 500 euroa ja lisäksi jaamme kolme 200 euron arvoista tunnustuspalkintoa.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Vastauslomake englanniksi: Refugee journeys
Keruuesitteet (pdf): suomienglantisomaliarabiafarsi ja sorani

****

Experiences as a refugee or asylum seeker

Did you come to Finland as a refugee or as an asylum seeker? Write about your experiences when you had to flee your home country.

In recent years, refugees’ and asylum seekers’ journeys to Europe have been frequently in the media, but not many refugees have been able to tell their own story. We want to collect and save these stories so that they will not be forgotten.

We would like to receive stories from people who have been on a refugee journey at different ages and in different periods of time. Your journey may have taken some hours or many years – we welcome all kinds of stories. You can write your story in your own language.

The collection is organised by the Finnish Literature Society (SKS) and the project “Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities” (University of Oulu), funded by the Academy of Finland. SKS collects, preserves, and makes accessible versatile cultural heritage, and we would like to include your story in our collections.

You can find more information about the writing contest in Finnish, English, Somali, Arabic, Farsi, and Sorani at https://www.finlit.fi/en/arkisto/vastaa-keruisiin/refugee-journeys

The main prize of the writing contest is EUR 500. In addition, there are three special recognition awards of EUR 200 each.

Further information:
SKS archive, tel. +358 201 131 240, keruu@finlit.fi
Response form in Finnish: Pakolaismatkalla
Brochures (pdf): FinnishEnglishSomaliArabicFarsi and Sorani