Petteri Cederbergin näyttely Taidehalli Hämeessä 29.10.-29.11.

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin perjantaina 28.10. klo 17-19
Taidehalli Häme, Hallituskatu 14, 13100 Hämeenlinna

Näyttelyssä on esillä pohjustetulle puulevylle tehtyjä maalauksia.

”Maalauksissa pohdin ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena. Kuvaan teoksissa posthumaaneja olentoja, jotka liikkuvat ihmismäisen muodon ja jonkin toiseuden rajalla. Hahmoista on kuitenkin löydettävissä myös inhimillisiä muotoja.

Teosten hahmot ovat epätoden ja reaalimaailman välimaastossa sijaitsevia dokumentteja ihmisten piilossa olevista luonteenpiirteistä ja persoonallisuuksista. Haluan näyttää ihmisen ulkoisen ja sisäisen kuvan samanaikaisesti toisiinsa sulautuneina.

Viimeiset pari vuotta olen piirtänyt vain mustavalkoisia kuvia, mutta tämän näyttelyn tekovaiheessa päätin ottaa värit jälleen käyttöön. Tämän tuloksena päädyin hyvinkin äärimmäisiin väriyhdistelmiin. Pitkän väripaaston jälkeen värien käyttö tuntuu raikkaalta ja vapauttavalta.”

Petteri Cederberg (s. 1976 Espoo) on Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija. Hänen teoksensa pohtivat ihmisen mielen tiedostamatonta puolta ja aivojen alitajuntaista logiikkaa. Cederberg työskentelee pääasiassa animaation ja maalauksen parissa. Hän lähestyy animaatioitaan elävinä maalauksina tai piirustuksina perinteisen elokuvan ja sen kerronnallisen ilmaisun sijaan. Animaatiot kuvaavat maalauksen prosessia onnistumisineen ja epäonnistumisineen.

Cederberg on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian maalaustaiteen osastolta vuonna 2011 ja on Taidemaalariliiton jäsen. Hän pitänyt useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen teoksiaan on mm. esimerkiksi Suomen valtion, Helsingin taidemuseon sekä Jyväskylän kokoelmissa. Animaatioteoksia on esitetty useilla kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Näyttelyn Facebook-tapahtuma