Pyöräily Hämeenlinnassa uuden lainsäädännön alla 1.6.2020 alkaen

Tieliikennelaki uudistuu 1.6.2020 voimaantulevalla lakipaketilla. Uudessa tieliikennelaissa on yhtenä suurena teemana ollut pyöräilyn edistäminen ja sen turvallisuuden lisääminen. Laki muuttaakin pyöräilyä melko paljon ja jokaisen olisikin syytä perehtyä lain tuomiin muutoksiin, vaikka ei pyörällä itse ajaisikaan. Linkkejä lisätietoihin tiedotteen lopussa.

Uusi tieliikennelaki ohjaa suunnittelemaan pyöräteistä jatkossa yksisuuntaisia, sekä uudistaa väylätyyppejä, lisäten mahdollisuuksia pyöräilijän aseman vahvistamiseen. Väistämissääntöjä risteyksissä autojen ja pyörien välillä pyritään selkiyttämään pyörätien jatkeen merkintätavan muutoksilla ja lisäksi tuodaan uusia pyöräilyyn liittyviä liikennemerkkejä ja säännöksiä.

Merkittävin asia uudessa laissa on pyöräteiden yksisuuntaisuus

Kuva 1. kaksisuuntaisen pyörätien merkitseminen lisäkilvellä
Kuva 1. kaksisuuntaisen pyörätien merkitseminen lisäkilvellä

Lain silmissä pyörätie on jatkossa yksisuuntainen, jollei sitä ole lisäkilvellä toisin osoitettu (Kuva 1). Eli kaikki kaksisuuntaiset pyörätiet tulee lisäkilvellä merkitä kaksisuuntaisiksi. Lisäkilpien asentamiseen on annettu seitsemän vuoden siirtymäaika. Toistaiseksi Hämeenlinnan kaupungin katuverkon pyöräteiden voi edelleen olettaa olevan kaksisuuntaisia. Kaksisuuntaisuudesta kertovia lisäkilpiä asennetaan sitä mukaa, kun tehdään suurempien aluekokonaisuuksien liikenteen ohjaukseen päivityksiä. Valtion tiealueille ELY-keskus on jo asentanut kaksisuuntaisuudesta kertovat lisäkilvet.

Täysin uutena katutyyppinä tulee pyöräkatu

liikennemerkki pyöräkatu
Kuva 2. pyöräkadunmerkki

Pyöräkadulle tulee oma liikennemerkkinsä (Kuva 2), joka muistuttaa kävelykadun merkkiä muodoltaan ja väritykseltään. Merkissä on suurena pyöräilijän symboli ja taustalla auto. Pyöräkadulla saa myös ajaa autolla, mutta siellä liikutaan pyöräilijän tahtiin ja pyöräilijälle on annettava esteetön kulku. Jalankulku yleensä osoitetaan omalle väylälleen. Hämeenlinnan kaupunki suhtautuu pyöräkadun konseptiin positiivisesti ja sopivissa kohteissa tulee toteuttamaan myös sellaisia omalle katuverkolleen.

Pyöräkaistaa osoittava merkki ja pyöräilijän ylityspaikkaa osoittava merkki

liikennemerkit pyöräkaista ja pyöräilijän ylityspaikka
Kuva 3. vasemmalla pyöräkaistan ja oikealla pyöräilijän ylityspaikan merkki

Uusia liikennemerkkejä ovat myös pyöräkaistaa osoittava liikennemerkki ja pyöräilijän ylityspaikkaa osoittava liikennemerkki (Kuva 3). Hämeenlinnassa ei toistaiseksi ole yhtään pyöräkaistaa, joten merkkiäkään ei tulla liikennemerkkipylväissä heti näkemään. Pyöräilijän ylityspaikan merkkiä voidaan käyttää korotetuissa ylityspaikoissa. Autoliikenne on silloin väistämisvelvollinen katua ylittävään pyöräilijään nähden.

Pyöräilyn salliminen muutoin yksisuuntaisella kadulla kahteen suuntaan

kaksisuuntainen pyöräily yksisuuntaisella kadulla merkit
Kuva 4. kaksisuuntaisen pyöräilyn yksisuuntaisella kadulla sallivat lisäkilvet.

Uusi laki mahdollistaa pyöräilyn sallimisen muutoin yksisuuntaisella kadulla kahteen suuntaan. Tällöin kaksisuuntainen pyöräily sallitaan lisäämällä yksisuuntaisuutta osoittavan merkin ja toisessa päässä katua kielletyn ajosuunnan merkin yhteyteen lisäkilpi ”Ei koske pyöräilijöitä”, jossa ’pyöräilijöitä’ sana on korvattu pyöräilijätunnuksella (Kuva 4). Hämeenlinnan kaupungin katuverkolla ei heti 1.6.2020 merkitä yhtään yksisuuntaista katua tällä tavoin kaksisuuntaiselle pyöräliikenteelle, eikä sellaista toistaiseksi ole suunnitteillakaan.

Pyöräilyn opastaminen

pyöräilyn opastaulu
Kuva 5. Esimerkki uuden lain mukaisesta pyöräilyn opastetaulusta.

Pyöräilyn opastukseen tulee nykyisen jalankulun ja pyöräilyn viitan lisäksi laajempi valikoima opasteita (Kuva 5). Reittejä on helpompi ja näkyvämpi opastaa. Hämeenlinnan kaupunki on yhteistyössä Janakkalan ja Hattulan kuntien sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tilannut Hämeenlinnan seudulle pyöräilyn opastussuunnitelman. Hämeenlinnan katuverkolle on opasteiden jalustoja jo asennettu ja itse opasteet ilmaantuvat maastoon kesän aikana.

Pyörätien jatkeen merkintä

pyörätien jatke on merkitty kuvituskuvaan vihreällä ympyrällä
Kuva 6. Pyörätien jatkeen merkintä (kuva: pyöräliitto)

Autoilijoiden ja pyöräilijöiden tulee olemaan tulevaisuudessa entistä helpompi tunnistaa väistämisvelvollisuudet risteämiskohdissa. Pyörätien jatke (Kuva 6) merkitään jatkossa vain, kun autoilija on liikennemerkein osoitettu väistämisvelvolliseksi pyöräilijään nähden. Siirtymäaika merkintöjen toteuttamiselle on kaksi vuotta, ja sen aikana tulee olla erityisen tarkkana, kun merkintöjä voi olla vielä vanhan lain mukaisena. Jatkossa siis pyöräilijä voi pyörätien jatkeesta päätellä olevansa etuajo-oikeutettu. Kääntyvä auto on edelleen väistämisvelvollinen pyöräilijään nähden myös suojatiellä.

Pyöräilijän liikennevalo-opastimet

Laki tuo muutoksia myös liikennevalo-opastimiin. Pyöräilijöiden liikennevaloihin tulee valon suojakupuun pyöräilijäsymboli (Kuva 7), jotta niitä ei sekoitettaisi autoliikenteen liikennevalojen pieniin toisto-opastimiin, jotka voivat olla helpottamassa liikennevalojen havaittavuutta jonon keulalta. Pyöräilijän kääntyvien valoissa on autoliikenteen liikennevalo-opastimistakin tuttu nuolikuviointi, mutta sen yläpuolella on pyöräilijän tunnus. Hämeenlinnassa ei ole tällä hetkellä yhtäkään pyöräilijän liikennevalo-opastinta

pyöräilijän liikennevalo-opastimet
Kuva 7. Pyöräilijän liikennevalo-opastimet

Pyöräilijän ajovalot

kuvan pyöräilijällä on kaikki tarvittavat varusteet
Kuva 8. Pyöräilijän varustus tulee olla kunnossa (kuva: pyöräliitto)

Toinen valoja koskeva muutos on tehty pyöräilijän ajovaloihin. Pyöräilijän pitää jatkossa valkean etuvalon lisäksi käyttää punaista takavaloa ajaessaan pimeällä tai hämärällä. Kypärän käyttö säilyy laissa edelleen suosituksena.

Lisätietoja kävelystä ja pyöräilystä Hämeenlinnassa.

Lisätietoja lakimuutoksesta ja pyöräilyn sääntöjen kertausta: pyöräliiton verkkosivuilta sekä Traficomin verkkosivuilta.

Traficomin sivuilta löydät myös lisätietoja tieliikennelaista yleisesti.