Rinnallakulkijat tuovat turvaa ja tietoa

Kun koulun lukujärjestyksessä on epäselvyyksiä, eivätkä aikataulut täsmää, ei koulunkäyntikään suju. Ummikon on vaikea ymmärtää outoa puhetta, kummallisia sääntöjä ja erilaisia käytöstapoja. Pelko hiipii maahanmuuttajalapseen.

Neuvoton on myös hänen opettajansa. Kuinka saada opit ja viestit oikealla tavalla perille, kun kuvat ja käsimerkit eivät riitä? Hodo Weyrah ja Noora Omsha tulevat linkeiksi väliin.

Syyskuussa Hämeenlinnan peruskouluissa työnsä aloittaneet rinnallakulkijat ja kulttuuritulkit neuvovat, ohjaavat, tulkkaavat ja keskustelevat. He kääntävät koulun Wilma-viestejä kotiväelle ymmärrettäviksi, ovat mukana oppilaiden arviointikeskusteluissa sekä ratkovat arjen pulmia niin koulussa kuin oppilaiden kotona.

”Opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle kerromme vastaavasti somali- ja arabikulttuureista, tavoista ja säännöistä, sodan traumoistakin. Rohkaisemme koulua ja perheitä vuorovaikutukseen. Se lisää yhteisymmärrystä”, vähentää väärinkäsityksiä ja tuo turvallisen olon.

Monikieliset ohjaajat ovat kaupungin palveluksessa ja kiertävät peruskouluilla neljänä päivänä viikossa. Työaika joustaa tarvittaessa viikonloppuihin ja kotikäynteihin. Kokeilu alkoi Hämeenlinnan suurimmista maahanmuuttajaryhmistä eli somaliaa ja arabiaa puhuvista. Hankkeen jatko selviää, kun loppuraportit valmistuvat kesäkuun puolivälissä ensi vuonna.

Hodo Weyrah, tullut Somaliasta Suomeen 2013. Opiskellut lähihoitajaksi ja jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa. Asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Puhuu neljää kieltä. 

Noora Omsha, tullut Syyriasta Suomeen 2017. Opiskellut Syyriassa yliopistossa maantiedettä ja työskennellyt viisi vuotta opettajana ennen Suomeen muuttoa. Opiskeli kotouttamiskoulutuksessa suomen kielen. Aloittanut sosionomiopinnot. Muutti Hämeenlinnaan tänä syksynä Forssasta. Puhuu kolmea kieltä.

Kulttuuritulkit selittävät suomalaisia kummallisuuksia maahanmuuttajille.
Monikieliohjaajat täyttävät puuttuvaa tietoa suomalaisen koulun ja maahanmuuttajakotien erilaisten kulttuurien välissä.